Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-07-07

Puikus vaikinas Zilvinas Skackauskas

Publikuota: Kita


                UAB ,,Man įdomu“


(leidžiančios žurnalą ,,Man įdomu“)


direktoriaus Žilvino Skačkausko


 


 


GYVENIMO APRAŠYMAS


 


1951.09.21 gimiau Rusijos Federacijoje, Tomsko srities Tugano rajono  Duni-no apylinkės Suchorečjės kaime.


1957 metais grįžome į Lietuvą. 1958 metais pradėjau lankyti Radviliškio 2-ąją vidurinę, kurią baigiau 1969 metais.


1975 metais baigiau Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto istorijos specialybę, įsigydamas vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją.


Netrukus pradėjau domėtis sociologija ir 1977-1979 metais stažavausi


TSRS Mokslu akademijos Socialinių-ekonomikos problemų institute(tuometiniame Leningrade).


1980-1982 metais dirbau sociologu Šiaulių televizorių gamykloje.


1983-1992 metais dirbau laisvai samdomu statybininku Lietuvos kolūkiuose.


1993 -1997 metais – mūrininku bendroje Lietuvos-Rusijos UAB ,,Akmena“.


1998-2005 metais – laisvai samdomu statybininku Skandinavijos valstybėse –


Danijoje ir Norvegijoje.


Nuo 2005 m.lapkričio 25 dienos esu UAB ,,Man įdomu“, leidžiančios žurnalą ,,Man įdomu“, direktorius.


Maždaug nuo 1980 metų mano aistra tapo literatūrinė kūryba. Mano humoreskos spausdintos didžiausiuose to meto leidiniuose: Šluotoje“,  ,,Nemune“,  ,,Komjaunimo tiesoje“, ,,Švyturyje“, ,,Gimtajame krašte“ ir kt.


Rašiau scenarijus TV laidai ,,Šou bulvaras“ ir TV serialui ,,Kaimynai“.


Esu išleidęs tris humoreskų knygeles: ,,Taurovizija“(su bendraautoriais, 1993 m.), ,,Tik nenuvertink Lietuvos!(2000m.) ir ,,Burna pati juokias“(2003 metais).


-2-


 


Esu išvertęs Dž.H.Čeizo romaną ,,Dovana“ ( iš anglų kalbos, leidykla ,,Tyrai, 2001) ir  Kn.Hamsuno ,,Užžėlusiais takais“(iš norvegų kalbos, leidykla ,,Tyrai“, 2001).


Dabar leidžiu bendrakultūrinį pažintinį žurnalą ,,Man įdomu“.


Paskutinis mano grožinis kūrinys – darbiniai įspūdžiai ,,Kelionė į Angliją ir atgal‘, žurnale ,,Man įdomu“ spausdinti nuo 2006m.Nr.3 iki 2008m.Nr2.


 Gyvenu Šiauliuose, Krymo g. 42-24.


Telefonai: (841) 553758, mob. 86 2464031.


 


  


 


 


 


 


Žilvinas Skačkauskas


 


 


 


2008.07.07


Atgal į: Puikus vaikinas Zilvinas Skackauskas