Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-07-20

Didieji prašymai

Publikuota: Kita

Rytis Gurkšnys SJ. Dideli prašymai


2008-07-20O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. /Rom 8, 26/


Jei norime, kad Dievas darytų ypatingus dalykus, turime melstis drąsiai nebijodami prašyti didelių dalykų. Tačiau dažnai manome, kad neturėtume prašyti per daug. Manome, kad atrodysime gobšūs ir savanaudiški. Sakome, kad Dievas visada laimins mane, jei norės. Bet tai neteisingas nusiteikimas, nes parodo mūsų tikėjimo silpnumą. Šventasis Raštas (Jok 4, 2) sako: „Jūs neturite, nes neprašote.“ Taigi, nėra savanaudiška prašyti. Dievas tikisi, kad mes prašysime. Ps 2, 8 sako: „Prašyk manęs, ir padarysiu tautas tavo valdomis, visus žemės pakraščius tavo nuosavybe.“ Jis sako, kad prašytume didelių dalykų. Savo laisvalaikiu, vaikščiodami parke ar vairuodami automobilį ar būdami vieni tyloje, prašykime Dievą savo giliausių vilčių išsipildymo.


Kartais meldžiamės: „Dieve, padėk, kad neiširtų mano santuoka. Parodyk, kaip galėčiau susimokėti šio mėnesio sąskaitas. Padaryk, kad mano vaiko neišmestų iš mokyklos.“ Turime būti drąsesni savo maldose. Turime sakyti: „Dieve, laimink mane taip gausiai, kad ne tik užtektų mano reikmėms, bet kad turėčiau kuo daugiau pasidalinti su kitais. Dieve, leisk, kad mano santuoka ne tik išliktų, bet kad mes tikrai galėtume džiaugtis savo laiminga šeima. Dieve, globok mano sūnų taip, kad jis ne tik baigtų mokyklą, bet kad galėtų tapti puikiu vadovu kitiems ir įvykdytų jam skirtą misiją gyvenime.“ Tikintiesiems jo gydančia galia Jėzus sakė (Mt 9, 29): „Tebūnie jums kaip tikite.“ Jei tikime, kad Dievas gali suteikti neįmanomų dalykų, leidžiame jam daryti nuostabius dalykus savo gyvenime.


Žinau, kad kai kurie kunigai svajoja apie dideles patalpas jaunimo sielovadai. Tikrai yra tos patalpos kiekviename mieste ir kaime. Ar ištvermingai maldoje prašome, kad gautume tai, ką Dievas nori mums dovanoti? Maldoje prašykime didelių dalykų. Gal tose patalpose sandėliai ar dirbtuvės. Niekada nėra per vėlu prašyti maldoje. Tikėkime, kad Dievas gali padaryti tai, kas šią akimirką mums atrodo naivu, nerealistiška ar visiškai neįmanoma. Jis gali panaudoti vieną žmogų dirbantį tame sandėlyje arba vieną naują idėją jo savininko mintyse tam, kad tos patalpos atitektų jaunimo sielovadai. Dievas visada yra palankus tiems, kurie jį šlovina, jam tarnauja ir dalijsi jo dovanomis su kitais.


Maldoje prašykime: „Dieve, tikiu, kad vieną dieną aš ne tik baigsiu užmokėti paskolą už savo namus, bet taip pat nupirksiu namą neturtingai šeimai.“ Kai kas man sako: „Ryti, tu nežinai, kur aš dirbu. Su mano atlyginimu tai tikrai neįmanoma.“ Tikrai nežinau, kur dirbate ir kiek uždirbate. Tačiau žinau, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Prašykime maldoje: „Dieve, tikiu, kad vieną dieną aš paaukosiu Bažnyčiai tiek, kiek aš šiandien uždirbu per ištisus metus.“ Kai kurie sakote: „Ryti, tu per daug nori ir sieki šiandien.“ Gal kai kam taip atrodo. Tačiau, daugelis tikime, kad tarnaujame Visagaliam Dievui, kuriam nieko nėra per daug. Jis yra mylintis ir dosnus. Mums tereikia drąsiai prašyti didelių dalykų.


Girdėjau pasakojimą apie jauną vyrą, kuris maždaug prieš trisdešimt metų gimė Kongo valstybėje, vienoje iš neturtingiausių Afrikos šalių. Šeimoje buvo dar septyni broliai ir seserys. Visi jie ir jų pusbroliai bei pusseserės gyveno viename nedideliame name. Tame kaime žmonės kentė nuo visokių ligų. O artimiausia ligoninė buvo už kelių šimtų kilometrų. Žmonės mirdavo nuo paprasčiausių ligų, kurias būtų buvę galima lengvai išgydyti. Tas jaunas vyras vaikystėje labai jautriai išgyveno šią padėtį. Jis mąstė, kad taip neturėtų būti. Dievas pasėjo jo širdyje didžiulę svajonę. Jis tikėjo, kad kažkokiu būdu bus pastatyta ligoninė jų kaime. Tas vaikas buvo toks kaip ir kiti jo bendraamžiai. Jis gyveno neturtingoje šeimoje, neturėjo pinigų, jokių ypatingų talentų, jokių įtakingų pažįstamų žmonių. Tačiau jis buvo kitoks negu visi. Jis širdyje žinojo, kad jo svajonė išsipildys. Jis meldėsi, prašydamas didelių dalykų jo gyvenime. Dar būdamas vaikas, jis meldėsi: „Dieve padėk mano tautai. Tegul mano svajonė išsipildo.“


Baigęs mokyklą jis netikėtai gavo stipendiją studijuoti mediciną Georgetovno universitete JAV, viename iš žymiausių amerikiečių jėzuitų universitetų. Antraisiais jo studijų metais krepšinio treneris, pastebėjęs jo sugebėjimus aikštelėje, pakvietė jį žaisti universiteto komandoje. Baigęs universitetą, jis toliau žaidė profesionalų krepšinio komandoje. Gaudamas didžiulį krepšininko atlyginimą, prieš keletą metų jis kartu su kitais savo draugais paaukojo 29 milijonus JAV dolerių tam, kad pastatytų šiuolaikinę ligoninę savo krašte. 2007 metais jis dalyvavo tos ligoninės atidarymo iškilmėse. Dievas tikrai gali padaryti taip, kad išsipildytų kiekviena jo mums dovanota svajonė. Jis tai gali, kai mes pakankamai drąsiai prašome jo pagalbos. Jei Dievas padėjo tam afrikiečiui įvykdyti savo svajonę, jis gali padaryti, kad ir mūsų svajonės išsipildytų. Ar esame pakankamai drąsus prašyti jo? Ar tikime, kad gali išsipildyti kiekviena jo mums dovanota svajonė?


Daugelis iš mūsų, nematydami aiškaus problemų sprendimo, prarandame tikėjimą tuo, kad Dievas veikia antgamtiniu būdu ir gali pakeisti tai, kas mums logiškai mąstant atrodo neįmanoma. Gal turime svajonę parašyti knygą. Gal svajojame surasti gyvenimo draugę ir sukurti puikią šeimą. Gal norime išsivaduoti iš kokios nors priklausomybės. Gal norime atsikratyti savo viršsvorio. Dažnai per daug pasitikime vien tik savo jėgomis. Neprašome Dievo pagalbos ir neleidžiame jam daryti stebuklų savo gyvenime. Tikrai nereikia daug tikėjimo, jei meldžiame vien tik tų dalykų, kuriuos ir be Dievo pagalbos galėtume pasiekti. Prašykime tokių dalykų, kuriems pasiekti tikrai reikės jo palankumo ir galios. Dievas gėrisi matydamas, koks stiprus yra mūsų tikėjimas. Jis džiaugiasi matydamas, kad nuolankiai pripažįstame savo silpnumą ir leidžiame jam veikti savo gyvenime.


Kai kam gali atrodyti tokie prašymai labai savanaudiški. Bet kaip jums atrodo tokia malda: „Dieve, dėkoju, kad man duodi visa tai, ko man reikia. Gyvenu labai neturtingai ir esu patenkintas tuo, ką turiu. Esu laimingas ir nesiekiu nieko daugiau.“ Manau, kad tai labai savanaudiška malda. Savo maldoje turime prašyti tiek, kad galėtume dalintis savo turtais ir laiku su kitais. Maldoje prašykime daugiau Dievo palaimos, kad galėtume paremti našlaičių namus. Prašykime tokios gausios jo globos, kad galėtume statyti naujas klinikas besivystančiose šalyse. Melskime tokios jo pagalbos, kad galėtume paremti vienišą motiną su didele šeima, kuri gyvena mūsų gatvėje. Jei turime pakankamai pajamų savo šeimai, prašykime malonės, kad galėtume daugiau savo laiko skirti tarnavimui vargstantiesiems.


Kai kurie dabar teisinamės: „Esu nepakankamai talentingas. Niekas mano šeimoje nieko ypatingo nepasiekė. Neturiu įtakingų pažįstamų žmonių. Neturėjau tinkamo išsilavinimo. Padariau daug klaidų. Esu jau per senas, siekti ko nors daugiau.“ Šiandien turime atsikratyti tokio mąstymo ir nusiteikimo. Šiandien turime pasirinkti ir priimti tai, ką Dievas mums yra paruošęs. Turime atgaivinti tas svajones, kurias apleidome. Turime tikėti tais Dievo pažadais mums, kuriuos baigiame užmiršti. Dievas tikrai nepanaikina savo plano ir reikalingų malonių mums. Jos visos dar laukia tam, kad mes jas priimtume.


Gal šiandien gyvenu mažame bute. Bet širdyje jaučiu, kad esu sukurtas ir gimęs didesniems dalykams. Turime tikėti, kad Dievas mums ruošia naujus namus. Turime išdrįsti prašyti. Gal vargstame nuo ligos. Bet širdyje jaučiame, kad turime būti sveiki. Turime nesitaikstyti su ta negalia ir išdrįsti paprašyti pilnos sveikatos. Gal dirbame kokioje nors firmoje. Tačiau širdyje jaučiame, kad turėtume pradėti savo verslą. Nesustokime ir prašykime šios malonės. Gal tai neatsitiks per vieną dieną. Tačiau prašykime šių svajonių išsipildymo. Mt 7, 7 sako: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta.“ Net ir jeigu reikėtų prašyti 20 ar 30 metų, turime nuolat prašyti. Turime prašyti tikint, kad Dievas pamažu viską tvarko. Jis nori praplėsti mūsų tarnavimo, turtų, veiklos ir mąstysenos ribas. Kasdien turime prašyti daugiau nuostabių dalykų. Turime prašyti daugiau dovanų tam, kad galėtume laiminti kitus. Tai nėra savanaudiška. Turime siekti daugiau tam, kad galėtume labiau dalintis savo gausiu turtu ir brangiu laiku su kitais. Jei prašome didelių dalykų, parodome savo tikėjimo stiprumą ir dar labiau atsiveriame Dievo veikimui ir visų savo svajonių išsipildymui.


Bernardinai.lt


Atgal į: Didieji prašymai