Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-09-26

Darius Kaunelis. Eilerasciai, skaityti Gi sodyboje

Publikuota: Kita

Gegužės vakarasgyvenimas tartum mirtis
                                        dainavo tamsėjantis mėlis
jam pritarė varlės siūbavo laidai virš tvorų


suskilęs bet vientisas
                                   savo karščiausioj žaismėj
molingas ir drumstas bet savo dugnely
                                                       skaidrus —   


 


RETROSPEKTYVA


 ar matai mūsų kojos nešoko
                                                  kovojo
ir kumščiavosi rankos užuot apkabinę
velniažin ką tenai mūsų galvos galvojo
ir kokie katinai mūsų išlakė vyną


ar matai kaip kietai tavo delnas į skruostą
man atidavė savo žvaigždes netikėtai
bet žiūrėk
               vai tai tai
                              sustabdykime juostą
mūsų lūpos bučiavos
                                   vis tiek — — —


 


•••tu be galo ne taip
                              negerai
                                             dainavai
bet aukščiau tavo balsas kaip angelas skriejo
dar aukščiau
                         kovo vėjas
                                             dainavo
                                                            žalsvai
tiktai tu viso to
                         negirdėjai


tu ją stumdei ir koliojai
                                        bestija tu
bet aukščiau judu šokot
                                        po muzika fleitų
dar aukščiau
                    kovo debesys
                                             suko
                                                       ratus
tiktai tu
               viso to
                              nematei


 


***


 vakarienė
               nė karto
                              nebuvo
tiktai bulvės
                    bandelė
                                   ar silkė
šokis buvo ne vien tik
išėjai
          patrepsėjai
                              kritai
vakariniai vasarių šviestuvai
į save akivaizdžiai netilpo
ir ledonešiai buvo daugiau nei
vien upes
               sulaužę
                              ledai


kitą veidą turėjo traukimas
prieštarauti
                    žvejoti
                              žudytis
atspindėjo
                    pavasario
                                        liūtys
kiek daugiau nei matei atspindy
tuo pačiu viskas buvo
                                   užkimęs
eilėraštis
               dvi jo eilutės
vienos iš jų žodis
                         to žodžio
atsimerkti
               nespėjus
                              raidė


 


***pavirst kažkuo kitu
alksnynu ar krantu
ar varnomis virš to ko nebelieka


o gal gryna dvasia
gandrais debesyse


o gal tiek to
tik atsišliet
į liepą


 


Laivelis


Buvo mažas laivelis visai, buvo upė gili,
buvo jūra toli, buvo didelė šone skylė.
Pūtė vėjas stiprus, krito žemėn lašai dideli —
ir nuskendo jisai, ir paliko dugnely gulėt.


O kodėl gi dabar, o kodėl gi vaidenasi man,
kad jisai ne dugne, o sykiu su baltais debesais,
kad su gulbėm baltom, su sugrįžusia sodan daina,
kad į jūrą tenai, kad į jūrą išplaukęs jisai…


 


TESTAMENTAS


 Nepraraskite ryšio ir gyvo gyvenimo,
nepraraskite meilės kaip lengvo aklumo,
nepraraskite noro išeit į srovenimą,
į svaiginantį graudų aiškumą…


Nepamirškit liepyno pakalnėj sustojusio,
nepamirškit lietaus, per vaikystę nubėgusio,
nepamirškit, kad esat po Viešpaties kojomis,
amžini ir, be meilės, neturintys nieko…


 


Neparašyta knygaji yra išleista
išleista jau prieš 1000 metų
dar daugiau
išleista prieš šumerus
ir prieš apledėjimus


ji išėjo tada
kai virš pirmojo pumpuro švito
ir
sulaužęs ledus
ant lyties atsistojo
Žydėjimas


ji yra paprasta
panaši į gyvenimą mažą
į sudilusį ratą
prie kūdros žilvitį parėmusį


ji yra išleista
milijonais laidų
o tiražai
tartum rausvosios žiedlapių miglos
Japonijos slėniuose


 


Atgal į: Darius Kaunelis. Eilerasciai, skaityti Gi sodyboje