Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-10-11

Mari Poisson. Apie gotus

Publikuota: Kita

Jūratė Statkutė de Rosales savo knygoje “Senasis aisčių giminės metraštis”  pateikia ištraukas iš “Pirmosios visuotinės Ispanijos kronikos“, surašytos karaliaus Alfonso X Išmintingojo (1221-1284) nurodymu. Ispanijos aukštuomenė kildino save iš gotų (isp. godo, gudo), todėl nenuostabu, kad Kronikoje nemažai rašoma apie jų šlovingus žygius. Autorė išvertė gotams skirtas Kronikos vietas.

Kronika aprašo gudų žygius nuo maždaug XIV a. pr. Kr., kada jie paliko savo gimties vietą prie Vyslos žiočių, iki VI mūsų eros amžiaus, kada jis įsiviešpatavo Italijoje, Pietų Prancūzijoje, Ispanijoje. (410 m. gudai užėmė Romą).

Citata: Barbarai į Ispaniją plūdo keliomis bangomis. Svarbiausi įsibrovimai buvo vandalų ir (nuo 414 m.) vestgotų, save vadinusių “godų” ar “gudų” vardu (…) Patys vestgotai Ispanijoje visada pabrėždavo, kad tikroji jų kilmės vieta yra tarp Vyslos žiočių ir Rygos įlankos - o tai yra žemės, kuriose gyveno tiktai baltai nuo savo istorijos pradžios. (…)

Kai [Pirėnų] pusiasalio politinė padėtis po gudų pergalės nusistovėjo, buvo įkurta gudų karalystė, kuri apėmė Ispaniją, Pietų Portugaliją ir Pietų Prancūziją. Karalystės oficialioji valdžia iki 587 metų buvo gudų, bet karališkieji dokumentai buvo rašomi lotynų kalba. Ją pakeitė ispanų kalba tik XIII-XIV a. (…) Iki Ferdinando ir Izabelės laikų, net iki XVI a. vidurio, visas valdančiųjų sluoksnis buvo gudiškas. 

Šaltinis: Balsas.lt

Patiko (0)


Atgal į: Mari Poisson. Apie gotus