BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Apie barona Miunhauzena

Rima Pociūtė


„Nors tai keistai skamba, bet jei kas abejoja papasakotos istorijos tikrumu, tegul pats keliauja į mėnulį. Įsitikins, kad niekas, kas nukeliavo į mėnulį ir grįžo iš ten atgal, nepapasakojo apie šią kelionę taip sąžiningai, kaip aš.“
Baronas Miunhauzenas

Daugiau kaip 200 metų barono Miunhauzeno vardas reiškia populiariausių pasaulyje literatūrinių fantazijų kūrėją ir nuotykių ieškotoją. Mūsų vaikiškoje vaizduotėje jis išliko džiaugsmingai nusiteikęs, nerūpestingas ir laisvai reiškiąs savo kūrybingą vaizduotę. Jis nemąstė apie kasdienius rūpesčius, jo niekada nekankino stresas, jis akimirksniu galėjo pamiršti pasaulio civilizacijos bėdas: karus, ligas, potvynius ir gaisrus. Nesikankino dėl žmonių nelygybės, neištikimybės, išdavystės.

Paradoksalu, bet baronas Miunhauzenas labiau už viską pasaulyje nekentė melo ir tik todėl – norėdamas nepaneigiamai įrodyti savąją tiesą – pasakodavo tuos niekada nesibaigiančius fantastiškus pasakojimus. Kuo labiau klausytojas netikėjo jo pasakojimais, tuo labiau buvo kurstoma barono Miunhauzeno vaizduotė, noras įtikinti. Taip, Miunhauzenas nėra koks nors keistuolis, melagis – jis kūrybinės vaizduotės ir neišsenkančios fantazijos genijus, išgarsėjęs labiau už išradėjus, karvedžius, politikus.

Vaikystėje skaitydami žymiausio pasaulio fantasto istorijas, troškome patirti ką nors panašaus, bet bėgant metams (ir net amžiams) jis neprarado savo fenomenalaus žavesio. Pajutęs, kad senka gyvybinės jėgos ir bėgantys metai lenkia kuprą, jis pasitraukė į svajonių pasaulį – Ulubeli. Ten vėl buvo galima atgauti gyvenimo džiaugsmą, sielos harmoniją ir amžiną jaunystę.


Münchhausen, Nr. 701

Ne kiekvienam žinoma, kad už šaunaus ir sąmojingo kavalerijos eskadrono vado, per įvairias šalis ir amžius švilpiančio ant pabūklo sviedinio ir galinčio ištraukti už plaukų save ir savo žirgą iš pelkės, figūros slypi ir realus asmuo, jo gyvenimas, neįprastai sudėtingas likimas. Karlas Friedrichas Hieronymus von Münchhausenas (1720–1797) – toks barono Miunhauzeno vardas ir pavardė – šeimos medyje galima suskaičiuoti daugiau nei 1300 žmonių (šiandien yra likę apie 50). Atsekama, kad Miunhauzeno protėviai dalyvavo kryžiaus žygyje Palestinoje, žuvo įvairiuose karuose ir giminių susirėmimuose. Liko vienas, kuris išliko todėl, kad buvo tapęs vienuoliu. Tam tikru raštu jis buvo paleistas iš vienuolyno ir pradėjo naują giminės šaką, „Münchhausen“, tai reiškė – „iš vienuolio namo“. Vienuolis su Šventuoju Raštu rankose yra vaizduojamas Miunhauzenų giminės herbe. Giminėje būta garsių kariūnų, mokslininkų ir rašytojų. XVIII a., kuriame gyveno Karlas Friedrichas Hieronymus von Münchhausenas, žymus buvo Getingeno universiteto įkūrėjas Herlahas Adolfas von Münchhausenas. Universitetas suklestėjo iš dalies dėl jo: Friedrichas paskyrė universitetui 36 metus (kūrė Universiteto Statutą, skyrė bausmes studentams, kurie dalyvavo dvikovose ir laikė piktus šunis). Žymiausias giminės biografas tame amžiuje buvo Götlibas Samuelis Troyeris, moralės ir etikos profesorius keliuose Vokietijos universitetuose, pakviestas į naujai įkurtą Getingeno universitetą. Giminės istorijai daug metų skyrė ir Berissas von Münchhausenas, teisininkas bei rašytojas. Jo tyrimų rezultatas – barono Miunhauzeno šeimos istorija, kurioje didžiausią susidomėjimą kelia amžininkų memuarai apie jį kaip apie istorijų pasakotoją. Berissas von Münchhausenas itin siekė, kad jo gimine visos Vokietijos istorijos kontekste būtų didžiuojamasi. Kai Antrojo pasaulinio karo metais užvirė ginčai apie rasinį grynakraujiškumą, Berissas von Münchhausenas pareiškė, kad tie giminės atstovai, kurie turėjo palikuonių su žydais, užtraukė giminei gėdą. Tapęs priešiškas savo paties šeimai, jis 1945 m. balandžio mėn. drastiškai pasitraukė kartu su nacių režimu – išgėrė pernelyg didelę migdomųjų dozę. Berissas paliko didžiulį archyvą, jame buvo daug dokumentų, susijusių ir su Karlo Friedricho Hieronymus von Münchhauseno gyvenimu. Berissas archyvinius rinkinius buvo testamentu palikęs Getingeno universitetui, bet jie liko VFR teritorijoje ir tik 1991 m. buvo perduoti universitetui. Pasaulinės šlovės susilaukęs Karlas Friedrichas Hieronymus von Münchhausenas archyviniame Žemutinės Saksonijos Münchhausenų šeimos sąraše įrašytas 701 numeriu.


Vokiškasis šeimos medis

Realus asmuo Friedrichas Hieronymus von Münchhausenas, 1720 m. gimęs Biodenverderio dvare netoli Hanoverio, Vakarų Vokietijoje, 1797 m. ten ir mirė, nugyvenęs gyvenimą, kuris virto Miunhauzeno mitu. Po jo mirties „nuotykių pasakojimų“ knygos Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje buvo išleistos šimtus kartų, tad greitai pamiršta, kad pats Miunhauzenas buvo realus asmuo.

Asmuo, kuris šiandien žinomas kaip baronas Miunhauzenas, gimė pulkininko šeimoje, bet tėvas greitai mirė, 1735 m. jis tapo rūmų pažu. Išmoko etiketo ir manierų, sudėtingiausio meno, būtino norint išgyventi rūmuose: nujausti aplinkinių nuotaikas ir intrigas, mokėti manipuliuoti žmonėmis. Reikėjo slėpti savo mintis, bet įspėti, kaip klostosi konkurencijos pilni ir priešiški rūmų favoritų ryšiai. Laikyti liežuvį už dantų ir iš paskutiniųjų stengtis prisitaikyti prie aplinkinių. Miunhauzenas buvo iš kilmingos šeimos – „geros aplinkos“, nuspėdavo, kaip elgtis, buvo ne tik protingas, bet ir sąmojingas.

1737 m. kunigaikščiui Karlui Braunschweigui – Wolfenbuetteliui iš Sankt Peterburgo atėjo laiškas – jo jaunesnysis brolis princas Antonas Ulrichas prašė surasti du pažus. Vykstant Turkijos ir Rusijos karui, abu princo pažai žuvo. Rengiantis naujam mūšiui, numatomam 1738 m., jam reikėjo naujų. Nebuvo lengva į žuvusiųjų vietą surasti žmonių, kurie norėtų keliauti į mažai žinomą, mitais apipintą Rusiją kariauti su turkais. Vokiečiams Rusija buvo tolima, egzotiška, paslaptinga – laukinė šalis. Ilgos kelionės metu Miunhauzenas buvo apstulbintas nesibaigiančių platybių su begaliniais per jas vingiuojančiais prastais keliais, miškų, kuriuose buvo pilna visokiausių gyvūnų ir kuriuos vieną nuo kito skyrė tik ežerai. Vokiečiams laukinė Rusijos imperija jau buvo tapusi galinga Europos jėga, ji valdė Baltijos jūrą, Latvijos Vidzemę, Estiją. Princo palydoje Miunhauzenas pražygiavo Rusijos iki Dniestro valdomus plotus. Nuo Dniestro turkų kavalerija privertė grįžti į Sankt Peterburgą. Rusijos rūmuose taip pat virė imperatorių, jų favoritų ir užsienio kraštų diplomatų intrigos. Buvo sudarinėjamos trumpalaikės sąjungos, išdavinėjami buvę sąjungininkai. Kovojančiųjų dėl sosto intrigos buvo be galo žiaurios. Kiekvienas kovojo už save. Jaunasis Miunhauzenas Rusijos rūmų dramoje buvo pašalinis, galėjo suprasti tik rūmų „scenarijaus“ nuotrupas, būti susijęs su pavieniais „personažais“. Likimas jį susiejo Antonu Ulrichu, turėjusiu susigiminiuoti su Rusijos valdovais.


Miunhauzenas, Latvijoje kalbėjęs rusiškai

1739 m. vasarą princas Antonas Ulrichas, kuris pasikvietė Miunhauzeną iš Vokietijos, vedė Rusijos princesę, sosto įpėdinę. Jaunasis Miunhauzenas dalyvavo nepaprastose linksmybėse. Puota, saliutai nesibaigė savaitę, svečiai buvo vaišinami kepta mėsa, liejosi raudonas ir baltas vynas. Per šias vestuves Miunhauzenas nemaža laiko turėjo praleisti imperatorienės Golicynos draugijoje, mat po kurio laiko jai gimė nesantuokinė jo duktė, kuri buvo atiduota auginti kazokų atamano šeimai, jos pavardė buvo panaši į imperatorienės –¬ Nagovitsyna. 2002 m. Miunhauzeno proprovaikaičiu besiskelbiąs asmuo Vladimiras Nagovitsynas Kabardos – Balkarijos Respublikoje įsteigė Miunhauzeno muziejų, išleido knygą „Nuostabūs barono Miunhauzeno proprovaikaičio nuotykiai“ ir prie Nagovitsyno pavardės prisidėjo Münchhausenas.

Vyko nieko gero nežadantis varžymasis dėl Rusijos sosto, ir, apimtas blogos nuojautos, 1740 m. Miunhauzenas atsisakė pažo pareigų ir pasirinko karo tarnybą kunigaikščio Braunschweigo sunkiosios artilerijos pulke Rygoje. Princas Antonas Ulrichas formaliai buvo vadas. Įvykus vienam iš rūmų perversmų, jis tapo generolu. Miunhauzenui pats likimas nusišypsojo – po dviejų savaičių buvęs pažas „išdrįso“ priminti apie save, atsiprašinėdamas, kad Antoną Ulrichą labai drovisi pasveikinti. Jau po 3 dienų buvo paskelbtas įsakymas Miunhauzeną paaukštinti – jis tapo leitenantu, nors į šį postą pretendavo 20 kornetų. Ta proga jis gavo ir daugiau savo globėjo dovanų: du žirgus, balną, pakinktus, ****oletus ir visą paradinę aprangą.

Miunhauzenas galėjo didžiuotis: tapo pirmosios kuopos, kurioje tarnavo fiziškai stipriausi kareiviai, nešiojantys šarvus ir šalmus, vadu. Be to, ši karių kuopa su vyriausiuoju vadu buvo Rygoje, nors paties eskadrono vieta buvo Vendene (dabartiniame Cėsyje). Leitenantas Miunhauzenas turėjo daug kuo rūpintis: prižiūrėjo ginklus ir amuniciją, gaudavo iš užsienio arklius, rūpinosi ganyklomis, pardavinėjo nuluptas kritusių arklių odas, duodavo kareiviams leidimus vesti, gaudė dezertyrus. Jis gana gerai kalbėjo rusiškai, nors rašyti neišmoko.

1741 m. įvykus rūmų perversmui, leitenantui Miunhauzenui, į kurio pareigas įėjo Rygos bei Rusijos imperijos vakarinių sienų apsauga, prieš savo valią teko atlikti itin nemalonią pareigą – prižiūrėti Rygos pilį, kurioje buvo įkalinta jo dosniojo globėjo princo Antono Ulricho šeima. Ištrėmus Ulricho šeimą, nužudžius jo sūnų – sosto įpėdinį, ir Miunhauzeno karinė karjera nebesiklostė taip sklandžiai. Dar vienu rangu aukštesniu kariūnu – rotmistru – jis tapo 1750 m., bet imperatorienei pateiktame paaukštinamųjų sąraše buvo pats paskutinis. Tai buvo blogas ženklas. Miunhauzenas nebebuvo aukščiausiųjų Rusijos valdovų aplinkai priklausantis žmogus.


Duntės ąžuolų sodintojas

Vienas iš naujųjų Miunhauzeno pažįstamų buvo Rygos teisėjas Georgas Gustawas von Duntenas, turėjęs dvarą Duntėje, kuri šiandien yra viena labiausiai susidomėjimą keliančių Latvijos turistinių vietų. Jis pakvietė Miunhauzeną pamedžioti, o šis pamilo jo dukrą Jacobine. Įdomu, kad į Latviją atvykę jų protėviai buvo kilę iš tos pačios srities, kurioje gimė Miunhauzenas – Žemutinės Saksonijos Vokietijoje. 1744 m. Hieronymus ir Jacobine susituokė dabartinės Lielupės bažnyčioje. Duntės dvare Miunhauzenas praleido laimingiausius gyvenimo metus.

1750 m. Miunhauzenas metams išsiprašė iš kariuomenės, kurioje tebetarnavo, kad galėtų Vokietijoje sutvarkyti turto reikalus. Į Latviją, Vidzemę, jis taip ir nebegrįžo, liko gyventi savo Biodenverderio dvare netoli Hanoverio. Sugrįžęs ten, iš kur iškeliavo prieš 30 metų, jis atrodė tarsi parkeliavęs iš Šiaurės ašigalio ar Mėnulio. Labai mažai kas grįždavo iš mitinės, nežinomos ir paslaptingos Rusijos, daugelis likdavo joje kaip Rusijos vokiečiai. Vokietijoje jo padėtis buvo be galo neužtikrinta. Miunhauzenas parašė prašymą, kad už ilgą tarnybą Rusijos armijoje jam būtų suteiktas aukštesnysis karininko laipsnis, bet kol prašymas pasiekė Sankt Peterburgą, Miunhauzenas buvo išbrauktas iš pulko kaip laiku negrįžęs. Labai įtakingiems giminaičiams Vokietijoje pasirūpinus, jo statusas liko išvykusiojo iš armijos be leidimo (iki gyvenimo pabaigos Miunhauzenas pasirašinėjo kaip Rusijos imperatoriaus rotmistras). Įdomu, kad jis nebuvo baronas. Pats Miunhauzenas jokio dokumento šiuo titulu nepasirašė. Baronu jis vadinamas populiariosiose knygose, išleistose jo vardu – „Barono Miunhauzeno nuotykiuose“. Daug kas iš jo giminės kreipėsi į Prūsijos heraldikos komisiją, kad būtų patvirtintas šis titulas, bet ne Hieronymus. Atrodo, kad barono titulą jis „gavo“ iš populiariu tapusio bendrapavardžio literatūrinio personažo.

Miunhauzeno gyvenimas Vokietijoje ne tik šiandieniniu požiūriu buvo nuobodus. Vaikų jis neturėjo, su kaimynais ir vietine valdžia nesutarė (senoji kilmingųjų klasė priešinosi vis įtakingesnei buržuazijai). Miunhauzenas medžiojo, rūpinosi ūkiu. Tačiau savo seniesiems draugams labai mėgo pasakoti istorijas! Apie medžioklę ir nuotykius užsienyje jis pasakodavo mažam klausytojų ratui – giminaičiams, tiems, su kuo medžiodavo. Linksmindamas draugus prie vyno butelio vietinėse smuklėse, Miunhauzenas patraukdavo ir aplinkinių dėmesį. Žmonės pradėjo jo pasakojimus atsiminti, kai kurie gal net užsirašinėjo. Atsirado palyginimas: „Kaip Miunhauzenas!“, melagio pravardė – Lügerbaron.


Nekenčiama šlovė

1781 ir 1783 m. išleistame Berlyno almanache, skirtame „linksmiems žmonėms“, buvo paskelbta 18 pasakojimų, priskirtų „baronui Miunhauzenui“. Jie būtų buvę pamiršti, bet šios istorijos buvo išverstos į anglų kalbą ir vėl išleistos. Anglijoje juos išleido vokiečių mokslininkas ir bibliotekininkas Rudolfas Erichas Raspė, pirmą kartą parengęs „Barono Miunhauzeno nuotykių“ knygelę. Savo nežabotais polinkiais Raspė buvo artimas Miunhauzeno avantiūrų pasauliui. Akademinį pripažinimą pelnęs Raspė turėjo ieškoti prieglobsčio Anglijoje, kai buvo pagautas išpardavinėjantis jam saugoti patikėtas vertybes. Raspei teko išvykti į Angliją, ir 1785 m. jis ten anonimiškai publikavo „barono pasakojimus“.

Raspė (arba kitas galimas leidėjas Bürgeris – pasakojimų išleidimo istorija niekada nebetaps aiški) turėjo būti pažįstamas su Miunhauzenu arba bent jo giminaičiais. Angliškai paskelbtos istorijos iš karto buvo įvertintos kaip tam tikros formos literatūra ir vėl išverstos į vokiečių kalbą. Neįmanoma nustatyti, kurios istorijos sukurtos Miunhauzeno, o kurios – Raspės arba Bürgerio, o gal tai – perkurti seniau paplitę pasakojimai. Šiuose pasakojimuose atmetamas švietimo racionalizmas, tyčiojamasi iš logikos, fizikos dėsnių, apskritai „protingumo“. Žinoma, mažai knygos skaitytojų XVIII a. galėjo įžvelgti pasakojimų potekstę. Iš tiesų tai – pasakojimų apie medžiokles ir karus parodija, fantastiškai tikslios įžvalgos apie Vakarų europiečius, nukeliavusius į Rytus. Literatūrinė pasakotojo (ar skirtingų pasakotojų) išmonė žavi tuo, kad ji neišsenkanti, sąmojis spontaniškas, tonas linksmas. Pasakojimas kuriamas lengvai, Miunhauzeno vardu viską smarkiai perdedant. Mes gėrimės knygos fantazijos pasauliu, dar labiau patraukia pagyrūniški barono įtikinėjimai, kad tai, ką pasakoja, yra gryniausia tiesa. Pasakotojui svarbiausia ne sukurti tokį herojų, už kurį skaitytojas jaustųsi pranašesnis, ne rasti formą aštriam vokiškam kritiškumui, bet atverti vokiškos kultūros ir ypatingos gyvenimo patirties išlavintą vaizduotę.

Pats Miunhauzenas buvo įtūžęs. Šiandien gal ir sunku suprasti, kodėl toks jo pavardės išgarsinimas jam kėlė vien apmaudą. Išgarsėti to meto Vokietijoje kaip visos Europos melagių melagiui reiškė visų pirma užtraukti gėdą giminei, pražudyti jos gerą vardą. Miunhauzenas netgi negalėjo paduoti į teismą leidėjų ar autorių, nes viskas buvo išspausdinta anonimiškai. Nepageidaujamas populiarumas Miunhauzenui reiškė tai, kad jis autorių ir leidėjų anonimų yra paverstas pajuokos objektu visų kilmingųjų ir garbingos šeimos akyse.

Bet Miunhauzeno vardas tapo prekės ženklu, simboliu, viskas, kas buvo parduodama kaip „Miunhauzeno pasakojimai“, garantavo sėkmę. Plito nauji ar papildyti pasakojimai. Įdomiausia, kad jie išlaikė ryšį ir su Miunhauzeno gyvenimo realybe. Jo nuotykis, kai pulkas ančių buvo nušautos vienu šoviniu, primena tikrą atsitikimą, kai Miunhauzenui dar esant Rusijoje karinio parado metu netyčia iššovė vieno kareivio šautuvas – kulka pataikė į generolo žirgo koją, ir žirgas su visu generolu parvirto.

Gyvenimo pabaigoje Miunhauzenas turėjo jaustis vis bejėgiškesnis. 1790 m. mirus žmonai, vienišas ir senstantis Miunhauzenas leidosi išnaudojamas dar vienai avantiūrai: 1793 m. Biodenverderio dvare apsilankė fon Brun su dukra Bernardina, ir jis tapo merginos motinos grobiu. Ji sumanė greitai ištekinti už senio ekstravagantišką ir savo įgeidžių netramdančią 17 ar 19 metų jaunuolę, tarsi surežisuodama paskutinįjį tragikomedijos veiksmą. Kai Miunhauzenas skyrėsi su skandalingai besielgiančia lengvabūde, apsupta jaunų vyrų, jo dvaro turtai jau buvo iššvaistyti. Miunhauzenas gynėsi teisme, palūžo, mirė. Sūnėnui, kuriam jis užrašė dvarą, liko vien skolos, nes Miunhauzeno žmonos advokatui nė nereikėjo įrodinėti, kad senis esąs visiškas melagis ir fantazuotojas…

Miunhauzeno vardo prireikė net filosofams ir medikams: Miunhauzeno sindromu vadinamas sutrikusios psichikos reiškinys, kai trokštama būti gydomam, labai išradingai išgalvojant nesamus simptomus. Iš tiesų tokiais atvejais tesiekiama (kartais išgalvojant itin rizikingų, gyvybei grėsmingų būdų) sulaukti dėmesio ir užuojautos, kurios bent kiek tenka sergantiems žmonėms.

Rodyk draugams

~ mari88 | 2008-08-14.

67 komentarai įrašui “Apie barona Miunhauzena”

 1. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!

 2. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 3. I believe this is among the most important info for me. And i’m happy studying your article. However wanna commentary on some basic issues, The web site taste is wonderful, the articles is really nice : D. Just right task, cheers

 4. Great website. Plenty of helpful information here. I¡¦m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!

 5. Hello.This article was really remarkable, especially since I was browsing for thoughts on this matter last week.

 6. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 7. One thing I’d prefer to say is the fact that before buying more pc memory, check out the machine directly into which it will be installed. If your machine is actually running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Applying over this would simply constitute a waste. Make sure one’s motherboard can handle the upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 8. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boringกK I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 9. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 10. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such info much. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 11. All materials copied from a different source

 12. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 13. I precisely wanted to say thanks all over again. I am not sure the things I could possibly have handled in the absence of these thoughts documented by you on that subject matter. It truly was the horrifying crisis in my circumstances, however , viewing this specialized form you resolved it forced me to cry for fulfillment. I will be happy for the information and hope you realize what an amazing job you are doing training many others all through your web site. I am certain you’ve never got to know any of us.

 14. I would prefer to uslysht a bit additional on this topic

 15. I can not subscribe to your channel

 16. Einfache Benutzerführung und ein übersichtliches System sind die hervorstechenden Merkamale von World4Promoter: keine unnötigen Umwege, Popups und nervige Fragen. In maximal 5 Klicks zum Ziel ist das Kredo von World4Promoter.

 17. I can’t subscribe for your channel

 18. Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 19. Kostenlose Webseiten-Bewertung hier!

 20. I have taken note that of all different types of insurance, health insurance is the most questionable because of the issue between the insurance company’s obligation to remain adrift and the client’s need to have insurance. Insurance companies’ commission rates on wellbeing plans are low, as a result some firms struggle to make a profit. Thanks for the suggestions you share through this website.

 21. Hello there, I found your website by way of Google while looking for a similar subject, your site got here up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 22. I can??t seriously aid but appreciate your blog website, your web-site is adorable and nice

 23. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 24. I just like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your blog and test again right here frequently. I’m relatively sure I will be informed many new stuff right here! Good luck for the next!

 25. Du bist Student oder Promoter und suchst einen Job in deiner näheren Umgebung? Dann registriere Dich, und nutze komplett kostenlos die Funktionen von World4Promoter, um deine Fähigkeiten und Talente an Agenturen zur vermitteln. Erstelle deine eigene personalisierte Sedcard und nutze sie für World4Promoter, oder auch ausserhalb dieser Webseite. Profitiere vom Wissen anderer und tausche im Forum Erfahrungen mit anderen Promotoren oder Agenturen aus.

 26. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 27. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

 28. viagra without prescription! Overnight shiping! Click here now and get discount!

 29. Good post. I learn one thing more difficult on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content from other writers and follow just a little something from their store. I’d choose to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link on your internet blog. Thanks for sharing.

 30. This can be the worst article of all, I’ve study

 31. Blog moved out in chrome

 32. Very good written post. It will be useful to everyone who usess it, as well as me. Keep doing what you are doing - can’r wait to read more posts.

 33. I wish to point out my gratitude for your kind-heartedness giving support to people that absolutely need help with your concern. Your personal dedication to getting the solution all-around appeared to be exceptionally practical and have without exception made those much like me to achieve their desired goals. Your amazing useful help and advice entails a lot to me and still more to my mates. Many thanks; from each one of us.

 34. I like it whenever people get together and share views. Great website, continue the good work!

 35. I want to get across my affection for your generosity in support of those people that really want assistance with your theme. Your real dedication to passing the message all around ended up being exceptionally beneficial and have all the time helped somebody much like me to arrive at their goals. Your personal insightful tutorial implies this much to me and extremely more to my fellow workers. Warm regards; from all of us.

 36. Useful information. Fortunate me I discovered your site accidentally, and I am stunned why this accident didn’t took place earlier! I bookmarked it.

 37. I have several query to you personally, publish to people I don’t e-mail

 38. I have discovered some important things through your blog post. One other point I would like to express is that there are numerous games that you can buy which are designed mainly for toddler age kids. They incorporate pattern acceptance, colors, family pets, and patterns. These generally focus on familiarization as an alternative to memorization. This will keep children and kids occupied without sensing like they are learning. Thanks

 39. Ihr Webspace ist individuell anpassbar! Ist der Speicher zu klein, brauchen Sie ein paar Email-adressen oder Subdomains mehr als Ihr Paket zulässt? Schreiben Sie unserem Support und wir passen das Paket an Ihre Wünsche an!

 40. Many thanks for this article. I will also like to talk about the fact that it can always be hard if you are in school and merely starting out to initiate a long credit rating. There are many scholars who are just simply trying to live and have a lengthy or beneficial credit history can be a difficult thing to have.

 41. I have seen a great deal of useful elements on your website about computers. However, I’ve got the thoughts and opinions that notebooks are still not nearly powerful enough to be a good choice if you frequently do jobs that require lots of power, like video touch-ups. But for internet surfing, microsoft word processing, and quite a few other popular computer functions they are perfectly, provided you don’t mind your little friend screen size. Thank you for sharing your opinions.

 42. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

 43. Thank you for any other great article. The place else may anybody get that type of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 44. Thanks , I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you positive about the source?

 45. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all important infos. I would like to see extra posts like this .

 46. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 47. Simply wanna state that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 48. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.

 49. Helpful info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 50. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 51. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help different customers like its helped me. Good job.

 52. I have learn some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make one of these great informative web site.

 53. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 54. Keep functioning ,fantastic job!

 55. I am glad for commenting to let you be aware of of the brilliant discovery my wife’s girl gained browsing your blog. She learned many things, not to mention what it’s like to have an awesome coaching heart to let many more with ease grasp a number of complicated issues. You truly did more than her expectations. Thank you for showing those warm and friendly, dependable, informative not to mention easy tips about that topic to Evelyn.

 56. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

 57. Yes The apple with peanut butter and trail mix, I like my snacks crunchy- although the banana dipped in chocolate pudding sounds like it’s worth a try. Thanks for this list, my worst (or best) snack time is watching TV at night!

 58. Corporate team building events…

 59. LifeHack: 100+ Healthy and Quick Meals

 60. A lot of people stay caught up on fantasizing which is why they don’t succeed in their life. Obtaining the bravery to do this is critical. You can aspiration provided you want there are plenty of to get started on performing eventually.

 61. Every single disappointment offers you the opportunity to discover as well as expand. I really believe you find out more from the downfalls than you need to do your current successes.

 62. I saw this posted on pinterest and I love it! I am going to try these!

 63. 20 quick and healthy snack ideas (looove apple and peanut butter together, but watch your portion sizes!)

 64. Thanks for this awesome list! It’s my sweet little mini-me’s turn to bring healthy snacks to class this week at her Montessori school and they ALL look so good! I think the apple slices are going to be perfect for tomorrow! Thanks again.

 65. See More About this topic: click here

 66. male waxing melbourne…

 67. Great recipes for the Easter season! We’re having a party this weekend, so I’ll definitely need to bring something delicious! Now to choose.
  Those little chocolate bunnies are adorable, but I’m a sucker for peanut butter eggs.

Palikti komentarą