BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Mari Poisson. Dendis arba nuotrauka su iešmeliu

Oskaras sako, kad vyras, kuris gali dominuoti prie Londono pietų stalo, gali dominuoti ir pasaulyje. Ateitis priklauso dendžiams. Tai įmantrumas, kuris akivaizdžiai jau ima virsti taisykle, sako Oskaras.

Pirmą kartą gyvą dendį pamačiau eidama dvyliktus. Keista, bet tai buvo mūsų pačių tėvelis. Tik, žinoma, be savo nutrintų džinsų, išblukusių marškinėlių ir mylimųjų teniso batelių. Vilkėjo balintos kavos spalvos kostiumą su liemene, baltus puikaus šilko marškinius, ryšėjo baltą atlasinį kaklaraištį, avėjo baltas puskojines, baltus batelius, kvepiančius tikra oda, o ir pats jis maloniai kvepėjo kažkokiu nauju, švelniu, bet itin vyrišku kvapu. Betrūko plonytės lazdelės su auksiniu bumbulu… Bet ją puikiausiai atstojo fotoaparatas.

Lūkuriavome šventoriuje. Diena nebuvo eilinė. Ką tik priėmėm Pirmąją komuniją.

Kur mamytė, paklausiau labai nustebusi. Be galo jauni mūsų tėvai visur vaikščiojo tik kartu ir tik susitvėrę už rankų. Manau, jie gyveno tarsi žaisdami šeimą. Jiems patiko, kad mes, trys jų vaikai, vadiname juos tėveliu ir mamyte. Jiems patiko vaidinti tėvelį ir mamytę.

Mamytė išėjo namo, atsakė tėvelis.

Be mūsų? Mamytė išėjo be mūsų? Kodėl išėjo?

Turi svarbių reikalų.

Nutilau supratusi, kad visi aplink nuščiuvo suklusdami. Dėl neįtikėtino tėvų jaunumo buvome tikros miestelio įžymybės. Visi šnibdėjosi mums už nugarų, rodė į mus vienas kitam akimis ir pirštais, mums praeinant pro šalį kumščiojo vienas kitam į pašones, pasakojo apie mus būtus ir nebūtus dalykus.

Tačiau, kad TOKIĄ dieną nėra mamytės, buvo išties daugiau nei neįtikėtina. Kokie dar svarbūs reikalai!? Kokie reikalai? Negali mūsų mamytė turėti jokių svarbesnių reikalų už mus, galvojau vos sulaikydama ašaras.

Tačiau nerimauta buvo be reikalo. Netruko paaiškėti, kad mamytė išbėgo namo vien tik norėdama pasitikti mus grįžtančius kartu su kunigėliu, kuris buvo ta proga pakviestas pietų. Puiki idėja. Aišku, tai mamytės idėja. Ir ta idėja man labai patiko. Man patiko ir pats kunigėlis: nepaprastai jaunas, lieknas, tamsiaplaukis, rudaakis, su juoda ilga suknele.

Jo akys pašėlusiai spindėjo. Kaip du antracito gabaliukai, apšviesti saulės.

Tiesą pasakius, kunigėlis nebuvo solidus. Ir, aišku, jis nė iš tolo nebuvo dendis. Greičiau priminė išstypusį paauglį, vaidinantis kunigą mokyklos vakarėlyje. Bet jo automobilis buvo tikrai prabangus. Didžiulis. Juodas.

Mus visus tris susodino ant galinės sėdynės. Tėvelis priekyje. Kunigėlis už vairo. Vairavo viena ranka, tiksliau, dviem pirštais. Kitos rankos alkūnę šauniai iškišo pro atvirą automobilio durelių langą.

Jaučiausi lyg vaidintume kine.

Sėdojome pamaldžiai susikaupę. Dvi mažos mergytės su baltomis trumpomis šilkinėmis suknutėmis ilgomis rankovėmis ir rūtų vainikėliais ant galvų, ir mūsų brolis Liu su baltais marškinėliais jūreiviška apykakle ir juodomis aksominėmis kelnėmis iki kelių. Visi avėjome vienodais baltais bateliais ir vienodomis baltomis puskojinėmis. Rankose iškilmingai laikėme pavyusiomis rūtomis apipintas tikro geltono vaško žvakes, kvepiančias medumi, ir lošimo kortos dydžio Mergelės Marijos paveiksliukus, kuriuos ką tik pašventino tas pats šaunusis kunigėlis.

Važiuoti buvo netoli. Nespėjome nė įsijausti, o jau riedėjome tiesiog per mūsų pievą, o paskui jau ir per sodo veją. Link plačiai atlapotų paradinių durų. Niekas nesitikėjo, kad atvažiuosim ne taip, kaip įprasta. Mamytės nesimatė. Mačiau tik už daržinės pavėsyje pririštą senelio arklį Barį, rupšnojantį šėką. Tai reiškė, kad seneliai pas mus atvažiavo mažu dviviečiu vežimaičiu su lingėmis. Jis dabar įstumtas į daržinę. Širdis suspurdėjo. Man patiko, kad turime svečių.

Staiga kunigėlis taip netikėtai užspaudė stabdžius, kad automobilis sustojo lyg priklijuotas. Akivaizdu, tai nebuvo numatyta scenarijuje. Paveikslėliai ir žvakės išlėkė iš rankų. Visi trys bemat įsitvėrėme priekinės sėdynės atlošo.

Po minutės supratau, jog stabdymo priežastis gana primityvi. Vidury kiemo, visai netoli paradinių durų, prismeigta prie žemės dailiai nudrožtu maždaug pusmetrio aukščio iešmeliu, merdėjo nedidelė graži rupūžė.

Tai mūsų senelės darbas. Ji dar žiemą prisidroždavo kelias dešimtis specialių iešmelių prismeigti rupūžėms, kuriuos, atėjus tinkamam metui, visada imdavo nešiotis savo rankinėje. Mat vasaros pradžioje ji tapdavo akyla rupūžių medžiotoja.

Rupūžės – vaistai nuo visų ligų. Gyvulių ir žmonių. Tačiau ne visos rupūžės. Tik tos, kurias senelė vadina Rožanomis. Rožanos nelabai didelės, dailaus sudėjimo, elegantiškos ir būtinai su specialiu ženkleliu ant galvos. Su karūna, kaip sako senelė.

Tokios pasitaiko itin retai.

Prismeigtos Rožanos turi gerokai apdžiūti saulėje. Tada senelė jas išrauna su visu iešmeliu ir susmeigia į nendrinį svirno stogą. Tarsi mažyčius vėjarodžius. Ten rupūžės baigia džiūti. Jos turi būti tokios sausos, kad lengvai susitrintų į miltelius. Lyg džiovinti mėtų lapai.

Taigi, kaip sakiau, sustojome ir stovėjome.

Po kelių akimirkų iš namo iššoko mamytė, apsisuko ir bemat nėrė atgal. Tuojau pasigirdo įsakmus jos balselis. Manau, ji liepė senelei atsiimti Rožaną.

Senelė išėjo nuleidusi akis, susigėdusi ir gerokai pasimetusi. Ji buvo pakviesta pietų, bet akivaizdžiai neištvėrė, pamačiusi tinkamą rupūžę. Kaltai šypsodamasi linktelėjo kunigėliui ir, nuėjusi prie iešmelio, išrovė jį su visu grobiu. Tada atsuko mums nugarą ir ėmė dairytis kitos, tinkamesnės, vietos Rožanai prismeigti. Mes vis dar sėdėjome automobilyje, nors iki namo buvo vos keletas žingsnių.

Pagaliau senelė apsisprendė. Nuėjo tolyn nešina iešmeliu. Rupūžė buvo absoliučiai gyva, nes spyruokliavo kojomis.

Naujoji vieta, ko gero, nebuvo labai tinkama. Žemė sausa, kietai suplūkta. Kaip asfaltas. Sunku įsmeigti… Be to, senelė akivaizdžiai stengėsi nenulaužti iešmelio. Pasilenkė ir sukiojo iešmelį pusračiais, bandydama kaip nors jį įtvirtinti. Abi storos ilgos jos kasos nutįso iki pat trumpai kirptos kiemo žolės.

Dabar ji iš tolo priminė mergitę, nekaltai smaigstančią lazdeles žirnių lysvėje. Buvo gražiai pasipuošusi. Vilkėjo ilgą žalio šinko suknelę su retomis mažomis baltai rausvomis gėlytėmis ir avėjo storapades basutes.

Laikas sustojo.

Mes sėdėjome automobilyje, mamytė stovėjo ant namo slenksčio, senelė vis zulino ir zulino iešmelį su Rožana į kietą kiemo plutą.

Praėjo ištisa amžinybė. Kunigėlis nebeištvėrė. Abiem rankom kilstelėjo savo juodosios suknelės skvernus, stryktelėjo iš automobilio ir nužirgliavo prie senelės. Jis lengvai įbedė iešmelį ir, apglėbęs senelę per pečius, demonstratyviai papozavo tėveliui. (Tėvelis žaibo greitumu iššoko į priekį ir juodu nufotografavo).

Senelė, aišku, šito labai nenorėjo. Bandė išsprūsti, nedrąsiai šypsojosi murmėdama pasiteisinimus, spyriojosi, norėjo atstumti kunigėlį ar atsiplėšti nuo jo. Todėl kunigėlis buvo priverstas prisitraukti ją artyn ir apglėbti abiem rankomis.

Nuotraukoje jiedu atrodė labai įdomiai - lyg dvi šokančios polką panelės. O Rožanos nėra. Nesimato. Bet ji tikrai ten yra. Va, čia. Gerai įsižiūrėjus ties senelės basutės storu padu aiškiai galima matyti plikai nužievintą baltą šermukšninį iešmelį. Po juo ir yra Rožana.

Tą dieną mums neliepė persirengti. Mes iki pat vakaro lakstėme, karstėmės ir dūkome gražiai pasipuošę.

Patiko (0)

Rodyk draugams

~ mari88 | 2010-08-20.

46 komentarai įrašui “Mari Poisson. Dendis arba nuotrauka su iešmeliu”

 1. O kur nuotrauka?

 2. Buvo idomu skaityti. Patiko :)

 3. You made some nice points there. I did a search on the subject and found the majority of persons will have the same opinion with your blog.

 4. You completed some nice points there. I did a search on the subject matter and found a good number of folks will go along with with your blog.

 5. Outstanding info it is surely. My father has been searching for this information.

 6. I certainly enjoyed the way you explore your experience and knowledge of the subject! Keep up on it. Thanks for sharing the info.

 7. It is good to see this information in your post.

 8. I just now ran across your article when that i wanted something different. I ACTUALLY saved them just because i want to depart currently to meet my grand mother, and your web page looks like significant at the same time. I will read that later on at nighttime after i will put the youngsters to nap. And yet this kind of article appears quite good quality, i like your style of writing. I’m going to keep the browser window open which means my husband is going to look at it all in addition. Have a very good good morning

 9. Hey, got me a little extra time to comprehend precisely what were you trying to mention on this, but now i am on it. Just couple of days before My partner and i had been enthusiastic about very much the same matter, and additionally observed your post. It’s just a pity the fact that my cousin cannot read it again right now, we now transmit this for them at e mail. btw, I really like your posture. Keep on posting. :)

 10. Yep, i just completely understand the position, nevertheless why will a lot of us mind? On the background connected with thing taking place on earth. For instance, as i don’t signify most people really don’t, however , one can find way more significant things all around, at the very least to me. But that was a great uncomplicated explanation in this posting from you. For certain i will present that to my mum and maybe my dad, i believe it might appeal to all of them as well. I even bookmarked your web blog as i found that you have more subject areas of my own interest in right here, but i actually get to sleep now. Proceed writing, good night. :-)

 11. Yeah, as i 100 % accept a person’s position, but exactly why would the majority of us mind? Over the background connected with stuff occurring in the world. Just like, as i never mean that many of us will not, however one can find far more essential stuff all around, at the very least for me personally. Yet that is an excellent easy explanation in this article from you actually. I most certainly will demonstrate to it again to my mum and maybe dad, i’m sure it might appeal all of them also. I additionally saved your blog when i noticed there are more topics of my personal curiosity about here, however i just go to sleep at this point. Continue on posting, fantastic night. :-)

 12. Hey there, only took me personally a little extra time to find out what exactly were you really attempting to say with this, but now i am into it. Only day or two before I just was basically thinking of similar subject, and came across your own posting. It’s a really shame that my brother are not able to go through it again right now, as i now mail that to them at e-mail. btw, I like your position. Keep writing. :-)

 13. Hello! I simply want to give an enormous thumbs up for the nice information you’ve got right here on this post. I might be coming back to your weblog for more soon.

 14. Is it necessary to get the copyright of the game content developed individualy before publication?

 15. Great stuff.Id like to suggest taking a look at a lot around the idea of french fries. What exactly are you looking for though?

 16. Hey, Nice article! This is very much helpful for my research and i hope to run through more of your posts someday! How i wish i can see you in person so i can get to know you more.

 17. epouxioxpvnisjmrmivu phentermine on line lrauxoa

 18. Respect to website author , some excellent selective information .

 19. I see a great progression in your crafting, I’d love to make contact. Keep up the work! Your writing is quite inspirational for who is not used to this type of objects.

 20. au KitchenAid review/

 21. Some truly choice posts on this internet site , saved to fav.

 22. Thank you for your thoughtful post!

 23. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 24. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 25. It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 26. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 27. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 28. Me and my close friend were arguing about an issue very similar to this! Now I know that I was right. lol! Appreciate it for the information you blog post. My kind regards, Maris.

 29. My wife and i have been relieved when Ervin could deal with his inquiry through the precious recommendations he made from your very own web site. It is now and again perplexing to just find yourself giving freely techniques that many the rest might have been selling. And we also remember we have got you to give thanks to for this. The specific explanations you made, the easy site menu, the relationships you give support to create - it’s most great, and it’s really letting our son and the family know that the content is amusing, which is particularly essential. Thank you for all!

 30. Between me and my husband we¡¯ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I¡¯ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 31. Spot on with this write-up, I actually assume this web site needs rather more consideration. I’ll most likely be once more to learn way more, thanks for that info.

 32. Man patiko rašymo stilius. Gražiai, meniškai pavaizduota vaikystė, žmonių tarpusavio santykiai per labai paparastai išreikštus nežymius įvykius (neskaitant Pirmosios komunijos, aišku :) ) Tiesą sakant, gaila buvo Rožanos, kad taip kankintis vargšė turėjo… Bet jei tik tokiu būdu, pasak senolės, ji galinti padėti išgyti žmonėms ir gyvūnams, tai ką darysi…
  Džiugu, kad rašote. Gražiai pereteikaite emocijas ir humoras labai subtilus. :) Sėkmės Jums.
  Jolanta Joly

 33. You carried out several great factors now there. I actually performed your investigation about the subject as well as found a great variety of folks will probably agree with the fact with all your website.

 34. It is just like you read through our head! You actually apparently learn a great deal of with this, as you published the book in it or something that is. I’m sure you can do with some pics to push the particular message home a bit, yet rather than in which, it is superb web site. A fantastic study. I’ll certainly possibly be again.

 35. Option directly weblog if you would like to discover from of this niche. You notice an awful lot the country’s basically time consuming to state for you (not too I really would undoubtedly). You actually absolutely add a completely new hooha over a area of interest that is also been written about frequent. Great junk, absolutely great!

 36. Hello I would like to prepare a suitable memor in this article that you simply be qualified to explain how a whole lot of i really Enjoyed this particular study. Making it very elope if you want to a Many thanks getting occasion yet would add a hassle-free opinion. When i book-marked you’ll Now will , no doubt be back again just after perform to have an increased amount of yer top notch blog posts. Carry on with the high quality do the trick.

 37. Компания Люкс Престиж является лидирующей в сфере продаж спальных комплектов для комфортного и здорового сна. Квалифицированные специалисты, богатый опыт работы, делают нас лидерами в своем деле. Наши сотрудники Lux Prestige жизнерадостные и уверенные в себе люди. Мы помогаем выспатся нашим клиентам! :) Наши клиенты доверяют и любят нас!

 38. Проститутки Киева просто наслаждаются сексом! Самые элитные шлюхи города Киева только здесь!

 39. Путаны Киева – это является неотъемлемый реквизит правильного холостяцкого праздника у молодых людей. Если Путаны Киева предлогают групповой интим – то жрицы любви несомненно укажут это в оказываемых сервисах которые они оказывают

 40. I just want to tell you that I am just beginner to blogs and certainly loved this website. Most likely I’m going to bookmark your website . You surely have incredible article content. Thanks a lot for sharing with us your web-site.

 41. I simply want to tell you that I am just all new to blogging and certainly loved you’re web-site. Likely I’m want to bookmark your blog post . You certainly have great article content. Many thanks for revealing your webpage.

 42. I simply want to tell you that I’m all new to blogging and site-building and definitely loved this blog site. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You really have incredible posts. Appreciate it for sharing your website page.

 43. It’s Okay Lolita Pussy only medical problem is them dangerous ass socks! if you wanna wear somethin, deposit by approximately sexy ass high heels wit ya thick fuckin ass

 44. The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you would fix should you werent too busy searching for attention.

 45. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, Iˇ¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 46. Thanks for your write-up. One other thing is that if you are disposing your property yourself, one of the challenges you need to be conscious of upfront is how to deal with home inspection reviews. As a FSBO owner, the key towards successfully switching your property plus saving money upon real estate agent revenue is knowledge. The more you recognize, the more stable your sales effort will likely be. One area where by this is particularly crucial is information about home inspections.

Palikti komentarą