BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Romano konkursas

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga Lietuvos vardo pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais paminėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos: I – 5000 dol., II – 3000 dol., III – 2000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI – TŪKSTANTIS METŲ!

Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.

Laikas: paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2009 m. birželio 30 diena. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.


Kūrinius siųsti:

ALTS, KONKURSAS
2711 West 7 lst Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto parengimas: konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne mažiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefono ir fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atplėštas. Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, dr. Jonas Jasaitis, Petras Pavilionis, Stasė Petersonienė, Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV, 2010 m. Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu.

Rodyk draugams

~ mari88 | 2008-08-14.

Palikti komentarą