BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Valentinas Sventickas. Bet neduoda. (Perkėliau iš TEKSTAI.lt)

Valentinas Sventickas. Bet neduoda Spausdinti Email

sventickas valentinas Esu nuolatinis „Metų“ skaitytojas.

Šios skilties poetika man žinoma.

Kad ir kas rašytų, kad ir kokia tema, – vis tiek parašo gražiai.

Man šįkart nelemta plaukti ta gražia vaga. Nes turiu papasakoti, kaip klostosi šiemet valstybės piniginė talka knygų leidybai. Tiesą sakant, tikrai reikia papasakoti, nes visuomenei ir autoriams ne visa žinoma, net ir klaidinimo yra.

Nepriklausomybės pradžioje toji pagalba buvo visai neprastai užsukta. Rašto žmonės per savo atstovus ir organizacijas įtikino valdžią, kad Lietuvos valstybė turi remti nekomercinių knygų leidimą. Kokie buvo argumentai? Lietuviškai skaitančių žmonių nėra daug (iš ekonomikos žodyno: maža rinka), mūsų poezijos, novelistikos, nepopsinių romanų, knygų vaikams, lituanistinių tyrinėjimų tiražai negali būti dideli, spaudos medžiagos ir spausdinimo darbai pradėjo kainuoti tiek pat, kiek kitose Europos šalyse. Taigi tokios literatūros leidėjai patys vieni negali verstis. Valdžia sutiko, kaip ir kitų palyginti nedidelių Europos valstybių valdžia, kad tokių knygų leidimą reikia bent kiek remti. Nacionalinis interesas.

Atsirado tokio rėmimo sistema su savo taisyklėmis. Kultūros ministerijos nurodytu laiku, paprastai metams baigiantis, visi Lietuvos leidėjai teikia nustatytos formos paraiškas (daug popierių) minėtai ministerijai. Jas svarsto Literatūros ir leidybos ekspertų visuomeninė komisija, sudaryta iš literatūros, knygų sklaidos ir spaudos darbų žinovų. Komisijos sprendimų pagrindu kultūros ministras pasirašo įsakymą, – kokios konkrečios knygos remiamos, kokia suma, kiek egzempliorių leidėjai turės nemokamai atiduoti viešosioms bibliotekoms ir pan.

Toji dalinės paramos suma paprastai sudaro beveik pusę knygos išleidimui reikalingų lėšų (būna, kad ir mažiau), taigi likusioji išlaidų dalis yra leidyklų reikalas.

Kaip jau sakyta, – tai suprantama, įsitvirtinusi, daugeliui Europos šalių žinoma sistema.

Kelerius pastaruosius metus šiai programai mūsų valstybė skirdavo apie 2 mln. litų kasmet.

Jeigu pažvelgtume į kitas valstybės metinio biudžeto eilutes „lyginamosios gramatikos“ akimis, jeigu netyčia pagalvotume, kad seniausios iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų literatūrinis gyvenimas yra unikali ir puoselėtina vertybė, jeigu pagarbiai žvelgtume į lietuvių rašytojų kūrybines pastangas ir likimus, – turėtume sakyti, kad suma ganėtinai kukli.

Bet kol kas šiaip taip vertėmės.

Iki šių metų.

Čia turėčiau prabilti įspūdingais epitetais, bet mintyse jie visi jau žaižaravo ir spėjo išblėsti, tad renkuosi už juos raiškesnę – konstatavimų kalbą.

2009 m. vasario 26 d. buvo paskelbtas kultūros ministro įsakymas Nr. 100 „Dėl leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“. Šiuo įsakymu paskirta 2 mln. 24 tūkst. litų 162 knygoms paremti. Pateiktas jų sąrašas.

Bet pinigų leidėjai negavo.

2009 m. gegužės 22 d. paskelbtas kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-265 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo „Dėl leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu paskirta jau nebe anksčiau minėtoji, bet 1 mln. 29 tūkst. litų suma, ir nebe minėtam kiekiui, o 116 knygų paremti. Pateiktas sąrašas.

Bet pinigų leidėjai negavo.

2009 gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą Nr. 521 „Dėl 2009 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies skyrimo“, kuriame, be kita ko, skelbiama, kad Vyriausybė skiria 2 mln. litų lietuviškų knygų leidybai. Jau gegužės 26 d. Vyriausybės naujienlaiškyje buvo rašoma ir apie tą sumą, ir dar štai kas: „Vykdome pažadą lietuviškų knygų kūrėjams ir leidėjams kompensuoti padidėjusią mokestinę naštą. Vyriausybės programoje įsipareigojome saugoti, puoselėti lietuvių kalbą, skatinti laikytis kalbos tradicijų, tad pagal šalies finansines išgales visada remsime lietuviško žodžio sklaidą“, – sakė Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.“

Bet pinigų leidėjai negavo!

Autoriai ir visuomenė mato vieną ministro įsakymą, antrą, Vyriausybės nutarimą, visi užganėdinti, nuraminti, patenkinti.

Bet pinigai neateina.

Kas čia daroma, ko taip darant siekiama?

Na, tiek to, ministro gegužės mėnesio įsakymą, tą antrąjį, aiškinkime kaip krizinį. Leidėjams nieko nieks neaiškino, sumažino sumą, krizė, ką padarysi. Taigi paskyrė, nors mažiau, bet vis tiek nedavė. Tačiau nuo gegužės 22 d. ministro įsakymo iki gegužės 27 d. Vyriausybės nutarimo tėra kelios dienos. Tai ką, – Jie Ten tarp savęs nepasikalba? Ar pasikalba taip, kad mes visi būtume paklaidinti? Nes tą gegužės 22 d. įsakymą ministrui, regis, irgi teks atšaukti. Kas čia gali ką suprasti?

Kaip suprasti, kad Kultūros ministerijai prireikė bemaž dviejų mėnesių sutvarkyti programai, kurios reikėjo Vyriausybės gegužės 27 d. nutarimui apipavidalinti?

Ar galėtume palyginti tokį darbo tempą su ištisu pluoštu įstatymų, parengtų ir priimtų per kelias naktis 2008-ųjų gruodį? Tada buvo politinė valia. O čia kas?

Dabar reikia papasakoti tikrą abrakadabrą dėl tų papildomų dviejų milijonų iš Privatizavimo fondo. Turėjom kantriai nuolankiai klausytis pasakojimų apie tai, kad šitos lėšos naudotinos visai kitaip negu biudžeto lėšos. Svarbiausia – jas galima gauti tik tada, kai darbas padarytas! O už ką tą Čigriejaus eilėraščių knygą išleisti? Mes, uoliausi lietuvių literatūros leidėjai, taigi valstybinės knygų leidybos programos vykdytojai (maždaug pusė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos metinio plano, nesulaukiantys lėšų tą programą vykdyti, neatgauname pinigų net už parduotas knygas (stabdo savo veiklą svarbūs knygų pardavėjai – „Mūsų knyga“ ir Respublikinis knygų centras), mes, kaip ir visi kiti, esam užklupti padidinto PVM’o ir kitų naujų mokesčių (autorinių atlyginimų apmokestinimas). Taigi – už ką?

Negana to, ministerijos specialistai ilgai niekaip negali išsiaiškinti, kokiems reikalams tas Privatizavimo fondo lėšas galima naudoti, kokiems ne, – tai rašoma į sutartis ir ataskaitas. Kai valdininkų daug, dokumentų formalumus galima komplikuoti be galo. Turim vis taisyti tas „formas“. Pinigų už išleistas knygas (kai kurias visgi ryžomės leisti, taip įsiskolinome popieriaus tiekėjams ir spaustuvėms) – taip pasakyta rugsėjo 9 d. – tegalime tikėtis rugsėjui baigiantis.

Kartais kyla minčių, kad yra susitarimų neduoti ir susitarimų tvarkytis taip, kad nedavimas atrodytų teisėtas.

Visa labai painu.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pirmą Kultūros ministerijos įmoką pagrindinei leidybos programai įgyvendinti (46 tūkst. litų) gavo rugsėjo 1 d. Beje, ne toms knygoms, kurios buvo minėtuose sąrašuose, o kitoms, nes birželio mėnesį ministerija buvo paskelbusi dar vieną konkursą, atsirado dar vienas ministro įsakymas. Na, matote, darbas virte verda!

Ką galėjome ir galime sakyti autoriams, sudėtingų leidinių sudarytojams, sukaktuvių rengėjams, iliustracinės medžiagos telkėjams, savo bendradarbiams, varomiems „neapmokamų atostogų“? Gal – kartoti žodžius apie „puoselėjimą“, gal žavėtis Remigijum Vilkaičiu, atsinešusiu į „Lietuvos žinių“ surengtą pokalbį (2009 m. rugsėjo 4 d. publikacija) savilaidinę Anos Achmatovos knygą (tada pagalvojau: šaunių žmonių daug, bet reikia ir darbą dirbti), gal – baigti tą idealizmą ir leisti tai, kas garantuoja pelną?

O ką tu darei, kad būtų geriau?

Teisingas klausimas. Visiems verkšlentojams.

Mitinguose kalbėjau.

Į spaudą ėjau.

Ministrui Pirmininkui sakiau.

Seimo Pirmininkui irgi.

Prezidentui (buvusiam) pasakojau.

Kultūros ministrui rašiau (atsakymų dabar nebūna)… Be kita ko, siūliau skirti avansines įmokas, kol tvarkoma visa dokumentacija.

Tai ką dabar?

Papasakoti „Metų“ skaitytojams.

Toliau dirbti savo darbą.

Laukti.

Kasvakar vietoj maldos kartoti Ministro Pirmininko žodžius – „visada remsime lietuviško žodžio sklaidą“.

Įsidėmėti, kad antro šiam reikalui skirto ministro įsakymo numeracijoje prieš skaičiais parašytą numerį atsirado raidės ĮV.

Tas raides paverskime žodžiais. Tarkim – Įdomi Valdžia.

2009 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 10 (spalis)

Patiko (0)

Rodyk draugams

~ mari88 | 2009-12-06.

31 komentarai įrašui “Valentinas Sventickas. Bet neduoda. (Perkėliau iš TEKSTAI.lt)”

 1. thank you for sharing the above article with us.

 2. I have bookmarked the site for future studies.keep going good work.

 3. I know I should take some of your points into consideration but sometimes we can just get lazy.. after all we are just humans.

 4. Almost all I can point out is, I’m not sure what to really say! Except obviously, for the fantastic tips which have been shared with this blog. I’ll think of a zillion fun strategies to read the content articles on this site. I’m sure I will at last make a move making use of your tips on those issues I could not have been able to take care of alone. You were so clever to permit me to be one of those to learn from your practical information. Please know how a great deal I enjoy the whole thing.

 5. I couldn’t have asked for a more rewarding blog. You are ever present to supply excellent suggestions, going straight away to the point for convenient understanding of your readers. You’re really a terrific specialist in this matter. Many thanks for being there for an individual like me.

 6. Say thanks a lot for your time to have had these things together on this weblog. Josh and I very much liked your suggestions through your articles in certain things. I am aware that you have numerous demands with your program and so the fact that an individual like you took the maximum amount of time like you did to guide people really like us through this article is even highly liked.

 7. I just ran across your blog post while as i wanted some thing totally different. I book-marked that mainly because i must leave at this moment to meet my mummy, and your webpage seems interesting at the same time. I will browse that afterwards in the evening after i will get the youngsters to sleep. Yet this unique post appears definitely good, i want your style of composing. I’m going to leave the actual browser windows open which means that my husband will certainly read through this as well. Have a very nice day

 8. That mainly tends to make me understand exactly how stupid is actually present structure. I at the same time enjoy the way the posting wouldn’t declare it’s completely wrong, that you may get noticed and you ought to hesitate. Anyhow, i just get rest right now, most definitely i’ll show that to my best man later today, as he’s at work currently. Continue to write!

 9. Hi, only took me a time to find out just what are you actually intending to express with this, however now i am into it. Basically couple of days ago I actually was wondering about related concern, and additionally discovered a blog post. It’s a really pity that my best brother are not able to look at it all at the moment, i already mail this directly to them on electronic mail. btw, I really like your posture. Always keep writing. :-)

 10. Hi there. I want to to inquire something…is the following a wordpress blog site as we are thinking about shifting over to WP. Also did you make this template on your own? Appreciate it.

 11. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 12. Wonderful website. I was checking constantly this site and I am impressed! Very useful information specially the last part I care for such information much.

 13. Hey very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 14. Aw, this was quite a excellent article. In suggestion I would like to put in writing similar to this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and by no means seem to get something done.

 15. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to seek out somebody with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s needed on the net, somebody with a little bit originality. useful job for bringing something new to the internet!

 16. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out anyone with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that is needed on the internet, someone with somewhat originality. useful job for bringing something new to the internet!

 17. After examine a few of the weblog posts on your web site now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and can be checking back soon. Pls take a look at my website as nicely and let me know what you think.

 18. I just want to mention I am just newbie to weblog and truly liked this page. Most likely I’m likely to bookmark your website . You absolutely come with superb stories. Thanks for sharing with us your blog.

 19. I simply want to tell you that I am very new to weblog and really savored this web blog. Almost certainly I’m going to bookmark your website . You amazingly have wonderful posts. Thanks a lot for sharing your website.

 20. I simply want to say I am very new to blogging and site-building and truly enjoyed your blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your website . You amazingly have good stories. Thanks a lot for revealing your web page.

 21. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 22. Nice post. I study one thing tougher on different blogs everyday. It would all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice a little bit something from their store. I’d prefer to use some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your web blog. Thanks for sharing.

 23. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 24. great points altogether, you just won a emblem new reader. What might you recommend in regards to your publish that you made some days ago? Any positive?

 25. Good post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Bless you!

 26. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily pleasant chance to read critical reviews from here. It’s usually very great and full of a great time for me personally and my office acquaintances to visit your blog particularly thrice in 7 days to find out the newest items you have. And of course, we’re always fascinated with the superb secrets you serve. Certain two tips in this article are indeed the most suitable we’ve had.

 27. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its field. Fantastic blog!

 28. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 29. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 30. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 31. hello!,I favor your writing very much! share we stay in touch more approximately your article on AOL? I require a specialist with this house to unravel my problem. Could possibly be which is you! Looking forward to see you.

Palikti komentarą