BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Virginija Dičiūtė.Kūriniai, skaityti Gi sodyboje,

 


 


Tiesiog būti


 


            Kaži kokia paslaptis pas dėdiną traukdavo visų aplinkinių namų vaikus. Jos namuose jų būdavo ir būdavo, o ir aš pati praleisdavau pas dėdiną valandų valandas. Tiesą pasakius, net nelabai prisimenu, ką ten veikdavome ir ko ten eidavome. Tiesiog dėdina buvo kitokia ir kažkodėl su ja buvo gera, įdomu.


            Dėdina buvo mano senelio brolio našlė, todėl ją taip vadinome. Gyveno ji mano senelių, pas kuriuos augau, kaiminystėje. Jau labai sena, sudžiūvusi, sunkiai vaikštanti. Turėjo daržiuką, vištų, triušių, šunį, visuomet pas ją gyveno ir kačių. Gal dėl negalios, skurdo ir neperdidelio pedantiškumo namai buvo nešvarūs ir ne itin tvarkingi. Iki šiol ironiškai nusišypsau pažiūrėjus kokią nors mikrobofobinę reklamą, kokių dabar vis daugėja - jokie mikrobai tuomet nei dėdinos, nei mūsų neįveikė.


            Ką gi veikdavome pas dėdiną dienų dienas? Žaisdavome, padėdavome darže, klausydavomės jos pasakojimų apie Prancūziją. Gal visa paslaptis ir buvo toji Prancūzija? Dabar ranka pasiekiamos ir dar tolimesnės pasaulio šalys, tačiau kai buvau maža, Prancūzija buvo trijų muškietininkų iš Diuma romano bei grafo Montekristo kraštas, ne kiek neartimesnis už Eldoradą ar Utopiją. Kad tenai įmanoma bus kada nors nuvažiuoti, man net nešaudavo į galvą. Pasakų šalis. O dėdina - kažkokiu būdu atėjusi pas mus iš tos pasakos. Niekad nepamiršiu ant sienos kabančios jos vestuvių nuotraukos. Tolima ir nepaprasta elegancija, nepažįstamo pasaulio paveikslas. O nuometas, nuometas - neperdedu, kokiu penkių metru ilgio ir užtat nešti jį turėjo dvejetas vaikučių.


            Matyt tokia jau Lietuvos dalia - nepirmąsyk turi jos vaikai pritrūkę duonos eiti ieškoti laimės tolimuose kraštuose. Patys drąsiausi. Negi nereikia drąsos keliauti į svetimą kraštą nemokant nė vieno žodžio svetima kalba? Dėdina irgi buvo iš tokių drąsuolių praeito amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jai pasisekė - pateko dirbti į šeimą, kuri ją pamilo. Kažkokiame kaime netoli Paryžiaus ji tvarkydavo aštuoniolikos kambarių rūmus - kasdien po kambarį, o apėjus visus - vėl iš naujo… Ir prancūziškai išmoko savotišku būdu - kartodama šeimininkų jai sakomas frazes.


            Parvykusi atostogų į Lietuvą susitiko būsimą vyrą, vėliau jis atvažiavo pas ją į Prancūziją ir įsidarbino pas tuos pačius šeimininkus. Netrukus jie susituokė ir pasilikimo perspektyvos Prancūzijoje buvo nuostabios - tereikėjo padėti bevaikiams šeimininkams sulaukti saulėlydžio, o už tai jiems buvo pažadėti namai ir turtas. Nedaug truko, kad ir mano senelis būtų atvažiavęs pas juos (kur tada būčiau gimusi aš?). Bet viską sujaukė prasidėję senelio brolio negalavimai. Priežastis aiški - jam netiko klimatas. Ir išeitis viena - grįžti į Lietuvą. Norėjo grįžti vienas, bet meilė buvo stipri - išgyvenusi užsienyje vienuolika metų su juo grįžo ir žmona. Nežinojo, kad netrukus laukia karas, okupacijos ir kuklutis gyvenimėlis sovietmečiu su keturiais vaikais ir romantiškais prisiminimais.


            Dėdinos vyro nebeprisimenu, teturiu tik jos atiduotą jo natų aplanką. Jis grojo akordeonu ir mandolina, vadovavo ansambliui. Kai atsiverčiu natas, išsyk pakliūnu į kažkokį kitą pasaulį. Jame gyvena Hitleris, Marlena Dytrich, skamba fokstrotai ir tango.


            Jų nebėra, bet dabar aš pati vakarų Europoje pabuvojus, rodos, tiek daug norėčiau jų paklausti. Kaip jie ištvėrė tą savo kitoniškumą absurdiškoje sovietinėje santvarkoje, nykioje provincijoje? Juk užsieninė patirtis pakeičia žmogų negrįžtamai. Taip, žinau, kartais slapta nuo vaikų pasikalbėdami prancūziškai, kartu pasidalindami savo “svetimumu”…


            Gal ir mylėjome dėdiną už tą savotišką kitoniškumo antspaudą. Už tai, kad visai netaip kaip daugelis mūsų artimųjų, ji skaitydavo knygas ir žurnalus, gyveno senovinės statybos name aukštomis lubomis, augino daug gėlių ir kantriai mezgė. Mūsų nebarė ir nieko nemokė, bendravo kaip su lygiais, kartu žaisdavo nutrinta paprastutį stalo žaidimą, kurį vadinome “ričiu-račiu”, kuris kažkodėl jai patiko net labiau, negu mums… Aš nežinau, tikrai nežinau, kodėl ateidavome pas ją tiesiog pabūti šalia, kodėl po daugelio metų vis dar norisi apie tai prisiminti ir rašyti. Tiesiog būti šalia ir viskas. Kokia buvo jos paslaptis, turbūt težino tik mano vaikystėje likusi, kaip drabužėlis išaugta siela, kuri kažką gražaus, gero ir tikro buvo atpažinusi.


 


 


 


Rabi Saliamonas


 


 


 


            Prie mano kambario studentų bendrabutyje durų bolavo kažkoks vokas. Kas gi galėtų rašyti? Administracija rašė, kad mano diplominio darbo vadovas šįvakar su manim nori susitikti.


            Atsidusau iš sielos gelmių. Aš su rabi Saliamonu susitikti visiškai nenorėjau. Ką galėjau jam pasakyti, kaip į akis pažiūrėti? Šiandien visą dieną praleidau susitaikymui su pralaimėjimu, kuris grėsė man finansiniais ir moraliniais nemalonumais. Bet susitaikiau, nes kas gi man beliko? Iki diplominio darbo įteikimo buvo likę vos porą dienų ir aš jo neparašysiu. Tikrai. Kaltas atidėliojimas, nesusikaupimas, tinginystė, kas tik norit, man jau visiškai tas pats. Troškau apie tai nebegalvoti.


            Tačiau į susitikimą neiti negalėjau. Garbusis senasis rabinas, kurio pavardė angliškai Saliamonas, ateis ir manęs lauks. Privalau gerbti bent jau jo žilą galvą ir, pagaliau, atsakyti už savo veiksmus. Tad po keletos valandų teks eiti.


            Susitikimas buvo nejaukus. Ką galėjome vienas kitam pasakyti? Per visus mokslo metus taip ir nesugebėjau nueiti pas jį konsultacijos. Bet kartą bandžiau, labai gerai prisimenu. Nuėjau iki pat auditorijos durų, bet taip ir neišdrįsau jų praverti. Paskui grįžau namo ir ilgai verkiau suprasdama, kad ne rabi čia kuo nors kaltas, bet lietuviškieji profesoriai su savo a priori neigiamu požiūriu į studentą. Neišdrįsau prieiti ir ko nors paklausti, nors profesoriaus Normano Solomono kas savaitę iš tolo klausydavausi žydų filosofijos paskaitose. Ir jis manęs neieškojo ir nekalbino.


            „Tai kas gi atsitiko?“ – paklausė, kai nuostabioje vėlyvo pavasario vejoje susėdome ant plastikinių kėdžių. „Neparašiau diplominio“ – atsakiau trumpai, tetrokšdama, kad ši egzekucija kuo greičiau baigtųsi. „Visiškai nieko neparašei?“ – „Ne, parašiau kokį dešimt puslapių…“ – „Tai kur jie?“ – „Kompiuteryje…“ – „Noriu juos pamatyti!“


            Rabi Saliamonas nuėjo skaityti vakarinės paskaitos. O, jis, be abejonės, turėjo ką pasakyti! Profesorius buvo jau senas, gal kokių aštuoniasdešimties metų, vienintelis iš mūsų dėstytojų dėvintis šlikę ir kažkodėl keliantis nenusakomai didelę pagarbą. Jis išmanė Talmudą ir filosofiją, taigi jo pavardė nepaprastai jam tiko.


            Nubėgau spausdinti savo varganų dešimties puslapių. Reikalas beviltiškas, bet kas beliko… Vakarėjo, temo, aš nusiaviau batus ir vaikštinėdama po rasotą žolę laukiau, kol tarpdury pasirodys liesutė, balta rabi figūra. Viskas vyko tarsi ne su manim, atrodė, kad iš šalies beveik abejingai tiesiog stebiu, kuo viskas baigsis.


            Dėstytojas įsivedė mane į tamsią dvaro, kuriame buvo įsikūręs mūsų studijų centras, menę ir susikaupęs ėmė skaityti. Pagaliau tarė: „Tavo rašinys ne šedevras, bet nėra jis ir labai blogas - be abejonės tu gali jį užbaigti.“ – „Negaliu,“ – atsakiau. –„Esu visiškai išsekusi ir visai nebeturiu jėgų.“ Rabi įdėmiau pažiūrėjo į mane: „Tau tiesiog reikia išsimiegoti.“ Po šios jo pastabos supratau kodėl būtent žydai pradėjo psichologijos mokslą. Jie neatskiria žmogaus sielos nuo kūno, mato žmogų, kaip visumą. Tačiau netikėjau, kad čia gali padėti paprastas išsimiegojimas – blogai jaučiausi jau keletą dienų ir nemiga nesiskundžiau. Kažką sumurmėjau apie tai, kad apskritai esu nevykėlė… „Na, jei jau čia pakliuvai, vadinasi kažką gyvenime esi nuveikusi.“ O tas „čia“ buvo Oksfordo universitetas. Taip, iš Dievo malonės ir nevertai buvau pakliuvusi… Paskui rabi beveik valiūkiškai pasakė dar vieną auksinę frazę: „Padaryk darbą ir tuomet jauskis nevykėle kiek tik nori…“ Jis daug kalbėjo, aiškino, ką turiu rašyti ir pastatė mane į tokią padėtį, kur buvo kvaila nepamėginti dar kartą. Bet jėgų, Dieve, visiškai neturėjau jėgų…


            Išėjome į vėlyvą gegužės vakarą. Aplink kvepėjo žiedai. Pasiguodžiau rabi, kad labiau širdis trokšta gėrėtis pavasariu, nei džiovinti smegenis prie mokslų. „Bus laiko ir gamtai, tik užbaik darbą.“ - Saliamonas šypsojosi lyg neštųsi kažkokią gražią paslaptį… Paskui įsėdo į savo automobilį ir man truputį suspaudė širdį pagalvojus, kad jis grįžta, ko gero, į tuščius ir tamsius namus, nes tik prieš keletą mėnesių buvo mirusi jo žmona. „Nieko tokio, po kelių metų galėsi tiesiog pasakoti, kaip viskas buvo…“ – atsisveikino profesorius.


            Užmigti neskubėjau. Klausiausi muzikos ir nardžiau po gausius dienos įspūdžius. Pagaliau panirau į gilų ir saldų miegą.


            O iš ryto atsitiko stebuklas. Atsibudau nepaprastai žvali ir pilna jėgų – to niekaip nebuvau tikėjusis. Be abejo, kažkokie senojo rabino žodžiai padarė tą stebuklą, nes žodžiai turi nepaprastą jėgą. Nuo to laiko nepajudinamai tikiu, kad ir Dievas viską sukūrė ir palaiko kažkokiu tik jam žinomu Žodžiu.


            Man reikėjo tik dar trupučio laiko, kurį administracija geranoriškai parūpino. Viskas baigėsi gerai. Aš netgi nustojau bijoti lietuvių profesorių ir ėmiau oriai kovoti už savo ir kitų studentų teises. Ir viskas tik išmintingojo rabi Saliamono dėka.


 

Rodyk draugams

~ mari88 | 2008-09-27.

59 komentarai įrašui “Virginija Dičiūtė.Kūriniai, skaityti Gi sodyboje,”

 1. I just want to mention I am just new to blogging and site-building and truly savored this web site. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You surely come with remarkable stories. Cheers for sharing with us your blog site.

 2. Thank you for every other informative web site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I have a challenge that I’m simply now working on, and I’ve been at the glance out for such info.

 3. Hello there! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 4. Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 5. I like what I see so i’m just following you. Appear ahead to exploring your web page however once again.

 6. Actually worthwhile post. Spend attention

 7. Hello. magnificent job. I did not anticipate this. This is a impressive story. Thanks!

 8. Keep working ,splendid job!

 9. Blog moved out in chrome

 10. There is noticeably a bundle to comprehend this. I presume you might have created distinct good factors in attributes also.

 11. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to trade methods with others, please shoot me an e-mail if interested.

 12. Sie haben die Wahl zwischen schlüsselfertig bauen oder Hausbau mit Eigenleistungen.

 13. Only wanna remark that you have a very decent internet site , I the design and style it really stands out.

 14. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 15. I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 16. obviously like your web site however you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth however I will definitely come again again.

 17. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 18. Hiya very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m glad to search out so many helpful information right here within the put up, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 19. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 20. Great article and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you :)

 21. Awsome info and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance :)

 22. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 23. You made some respectable points there. I looked on the internet for the issue and located most people will associate with along with your website.

 24. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 25. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 26. Einfache Benutzerführung und ein übersichtliches System sind die hervorstechenden Merkamale von World4Promoter: keine unnötigen Umwege, Popups und nervige Fragen. In maximal 5 Klicks zum Ziel ist das Kredo von World4Promoter.

 27. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 28. Hello. excellent job. I did not imagine this. This is a impressive story. Thanks!

 29. I wanted to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post…

 30. Thanks for any other wonderful post. The place else could anyone get that kind of info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 31. Hello.This post was really remarkable, especially because I was looking for thoughts on this matter last Friday.

 32. I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I absolutely enjoy reading everything that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 33. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 34. This is the worst post of all, I’ve study

 35. viagra without prescription! Overnight shiping! Click here now and get discount!

 36. Weblog moved out in chrome

 37. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 38. hello!,I really like your writing very so much! proportion we be in contact more about your article on AOL? I need an expert on this house to solve my problem. May be that is you! Having a look ahead to peer you.

 39. Hello there, I found your site by means of Google while searching for a related subject, your web site got here up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 40. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 41. viagra without prescription! Overnight shiping! Click here now and get discount!

 42. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 43. That you are the worst writer

 44. I have mastered some new issues from your web site about computers. Another thing I’ve always imagined is that laptop computers have become a product that each home must have for several reasons. They supply you with convenient ways to organize households, pay bills, search for information, study, tune in to music and in many cases watch tv programs. An innovative method to complete these tasks is a laptop computer. These desktops are mobile, small, potent and mobile.

 45. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, however I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix in case you werent too busy in search of attention.

 46. Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 47. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 48. magnificent put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t realize this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 49. I have learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you put to make any such excellent informative web site.

 50. Thank you for any other informative blog. Where else may just I get that kind of info written in such an ideal way? I’ve a mission that I’m simply now running on, and I have been on the glance out for such information.

 51. I love healthy snacks! I think I would rather eat snacks all day than a real meal!

 52. Yumm! Yumm! Lots of food! Related Stories (over, 100, quick, easy, healthy, foods)

 53. Hello Neil, just motivational company estimates. Nothing like a good estimate to obtain us heading while mood banner.

 54. I like the idea… everybody is able to aspiration, however hardly any would really act.

 55. Some produce this article while linkbait, nevertheless it probably will do alright around the cultural internet…

 56. Speculate I explained, you will need to innovate with a number of amount for those to possess a explanation to select anyone.

 57. Anyone cooking out there? Via Kottke, Over 100 Quick and Easy Healthy Foods. This isn’t a veggie-only list, don’t worry.

 58. Great recipes for the Easter season! We’re having a party this weekend, so I’ll definitely need to bring something delicious! Now to choose.
  Those little chocolate bunnies are adorable, but I’m a sucker for peanut butter eggs.

 59. 20 Quick and Healthy Snacks The Most Awesome Raw Apple

Palikti komentarą