Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-04-19

Džordžas Noelis Gordonas Baironas

Publikuota: Kita

George Noel Gordon Byron

Apie:

Lordas Džordžas Noelis Gordonas Baironas (George Noel Gordon Byron) - XIX a. pradžios anglų poetas, vienas iš žymiausių romantizmo ir vienas iš ryškiausių „pasaulio sielvarto” poezijos atstovų. Pagrindiniai jo kūrybos motyvai - nusivylimas gyvenimu ir maištas prieš pasaulyje esančią tvarką, prieš apgailėtiną tikrovę.

Džordžas Noelis Gordonas Baironas gimė Londone 1788 m. sausio 22 d. senoje nusigyvenusių aristokratų šeimoje. Tėvas mirė 1791 m., palikęs trejų metų sūnui daugybę skolų. Būsimasis poetas kartu su motina apsigyveno Škotijoje, motinos gimtinėje. Vaikystės metus temdė  nuolatiniai motinos skundai dėl jų „neturto”, dėl tėvo negarbingo elgesio, kentėjo būsimasis rašytojas ir dėl savo paties fizinio trūkumo - įgimto luošumo. Tačiau tai nesutrukdė jam vėliau tapti geru plaukiku, boksininku ir raiteliu.

Nuo pat mažų dienų Baironas daug skaitė, ypač traukė istoriniai veikalai ir kelionių aprašymai. Jis susipažino su antikine literatūra, Šekspyro, Miltono kūryba, vėliau labai pamėgo italų poetus - Dantę, Ariostą, Torkvatą Tasą, studijavo anglų ir prancūzų filosofų veikalus. Noriai keliavo po Škotijos kaimus ir kalnus, pamilo nuostabią Škotijos gamtą, paprastus žmones ir jų papročius. Baigęs mokyklą Baironas studijavo Kembridžo universitete.

Bairono kūrybos kelias prasidėjo 1807 m., išleidus poezijos rinkinį Laisvos valandos. Tai eilėraščiai, parašyti 14-ais - 19-ais rašytojo gyvenimo metais. Rinkinyje nemaža kitų poetų eilėraščių vertimų ir sekimų jais, tačiau jaučiamas ir tikrųjų baironiškųjų kūrybos bruožų pradas. Pirmąjį Bairono poezijos rinkinį kritika sutiko nepalankiai. Anoniminis autorius žurnale Edinburgo apžvalga piktai sukritikavo jo eilėraščius. Jam poetas atsakė satyrine poema Anglų bardai ir škotų apžvalgininkai (1809), pašiepiančia jo literatūrinius priešus ir kritiškai vertinančia to meto anglų literatūrą. Bairono išpuolis prieš amžininkus (V. Skotą, V. Vordsvortą ir kt.) buvo gana vienašališkas, bet būta ir teisingų priekaištų. Poema atskleidžia autoriaus gebėjimą reikšti mintis šmaikščiai, aforistine kalba, ginti savo orumą.

Jaunystėje Baironas svajojo apie aktyvią visuomeninę veiklą. Ją vertino neprasčiau nei literatūrinį darbą. Žavėjosi Servantesu ir Dante, kurie buvo ne tik rašytojai, bet ir „narsūs ir aktyvūs piliečiai”. Tad ir jis įsitraukė į politinę veiklą. Parlamente sakė kalbas, drąsiai gynė darbininkus, smerkė Anglijos kolonijinę politiką, tuo dar priešiškiau nuteikdamas prieš save reakcinę Anglijos visuomenę, ir taip nekentusią drąsaus ir nesivaržančio poeto. Pamatęs, kad vien kalbomis nieko gero nepasieks, Baironas pasitraukė iš parlamento.

1816 m. Baironas visam laikui išvyko iš Anglijos. Iš pradžių apsistojo Šveicarijoje, o vėliau gyveno Italijoje, aktyviai dalyvaudamas nacionalinio išsivadavimo sąjūdyje. Gyvenimas Italijoje, bendravimas su italų kovotojais karbonarais dar labiau subrandino rašytojo politines pozicijas. Karbonarų pralaimėjimas skatino gilintis į visuomenės būties dėsningumus. Rašytojas pradėjo vis aiškiau suvokti, kad istorijos raida - ne kažkoks paslaptingų jėgų procesas, o realūs žmonių visuomenės santykiai.

1823 m. Baironas įstojo į graikų kariuomenę ir, 1824 m. atvykęs į Graikiją, padėjo organizuoti žygį prieš pavergėjus. Tačiau mūšio poetas nebesulaukė. Susirgęs karštlige, 1824 m. balandžio 19 d. poetas mirė. Graikijoje buvo paskelbtas nacionalinis gedulas ir Bairono palaikai iškilmingai palydėti į tėvynę.

Į lietuvių kalbą Bairono kūryba pradėta versti XIX a. pabaigoje.

Bibliografija:

Vertimai į lietuvių kalbą:

Kainas ; Misterija / Byrono parašyta ; vertė V. Kudirka. - Plymouth,Pa : Vienybė lietuvninkų, 1903. - 120 p.
Šiljono kalinys : apysaka / Džordžas Noelis Gordonas Baironas. - Biržai, 1924. - 16 p.
Don Juan’as : jo pirmoji meilė ir nuotykiai pirato saloj : (I, II, III, IV daina). - Kaunas, 1930. - 224 p.
Manfredas ir Sardanapalas / Byron ; iš anglų kalbos vertė Karolis Vairas. - Kaunas : Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1936. - 349, [2] p.
Poezija / Baironas ; [vertė Aleksys Churginas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. - 279 p.
Šiljono kalinys ; Manfredas ; Kainas / D. Baironas ; vertė Aleksys Churginas. - Kaunas : Valst. ped. lit. l-kla, 1958. - 198 p. (Mokinio biblioteka)
Lyrika ; Šiljono kalinys ; Manfredas ; Kainas / Baironas ; vertė Aleksys Churginas. - 2-asis papild. leid. - Kaunas : Valst. ped. lit. l-kla, 1962. - 208 p. (Mokinio biblioteka)
Kainas / George Gordon Byron ; vertė Aleksys Churginas. - Vilnius : Alma littera, 1999 (Vilnius : Vilspa). - 251 p. (Skaitymai)

Nuorodos:

Bairono biografija ir poezija originalo kalba:
<a target=”_new” href=”http://www.online-literature.com/byron/”>http://www.online-literature.com/byron/</a> Gimė: 1788-01-22 Mirė: 1824-04-19

Patiko (0)


Atgal į: Džordžas Noelis Gordonas Baironas